Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

För dig som arbetar i skolan

Skolan är en viktig arena i arbetet med alkohol, narkotika, dopning och tobak. Elverna har rätt till en undervisning där frågor som rör ANDT integreras i olika ämnen för att eleverna ska ges en mer sammansatt bild av dessa områden. Här kan du som arbetar inom skolan hitta information och tips om hur du kan arbeta med att integrera ANDT-undervisningen på schemat. Till höger finns länkar till sidor där du kan hitta filmer att använda i undervisningen, ladda ner faktatexter och värderingsövningar inom ANDT området..

ANDT på schematlänk till annan webbplats

I den nya ANDT-strategin som antogs 2016 av regeringen framhålls att skolan och rektor har ett särskilt ansvar för att integrera ANDT i undervisningen. Länsstyrelsen i Dalarna har tagit fram ett komplett metodmaterial som främst riktar sig till elever i åk 6-9.

Så här använder du materialetlänk till annan webbplats

 1. Välj skolämne länk till annan webbplats
  De ämnen eller ämnesgrupper där ANDT på schemat med fördel kan tillämpas är biologi/kemi, samhällsorienterande ämnen, svenska, bild, matematik, idrott och hälsa samt hem- och konsumentkunskap.
 2. Välj droglänk till annan webbplats
  Metodmaterialet är indelat efter de fyra drogerna Alkohol, Narkotika, Dopning och Tobak. Under varje drog visas relevanta frågeställningar.
 3. Välj frågeställninglänk till annan webbplats
  För varje frågeställning presenteras en kort faktatext och de enskilda ämnena eller ämnesgrupperna som är aktuella för frågeställningen. Förslag på elevuppgifter samt förteckning över källor och material presenteras också. Du kan enkelt välja att läsa mer om frågaställningen. Bocka i frågan/frågorna och samla materialet som en PDF redo för utskrift.
 4. Ladda ner materialet
  länk till annan webbplats
  Materialet inkluderar även värderingsövningar och examinationsuppgifter som ger ungdomarna möjlighet att undersöka, fundera, reflektera, värdera och ta ställning.

Metodmaterialet kan användas som stöd för ANDT-undervisningen antingen den bedrivs separat i olika skolämnen eller som ett ämnesövergripande arbete. För varje ämne och grundläggande frågeställningar finns ett faktaavsnitt som stöd för läraren, tips på uppgifter och frågeställningar samt förslag på källor och material.

Informationssökning och källkritisk granskning är viktiga inslag till föreslagna uppgifter och frågeställningar.

Källa: drugsmart

Kontakt

Emmelie Berggren, ANDT-strateg
Telefon: 026-24 13 31
E-post: emmelie.berggren@sandviken.se

Sidan uppdaterad: 2017-08-24
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se