Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Barn

Barn- och ungdomsstrategiskt arbete

Syftet med ett barn- och ungdomsstrategiskt arbete är att öka barn och ungas delaktighet och inflytande i kommunen. Till barn- och unga räknas medborgare i åldern 0-25 år.

Genom delaktighet och inflytande får barn och unga oavsett kön eller social och etnisk bakgrund i alla delar av kommunen möjlighet att känna att de är delaktiga i och har inflytande att påverka sin situation och sin framtid som ett led i arbetet för ett hållbart Sandviken. 

Med hjälp av bl.a. Luppenkäten (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken) och medborgardialoger samlar kommunen in ungdomars tankar och åsikter om kommunen. 

Barn- och ungdomspolitiska policynlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster tydliggör kommunens barnrätt- och ungdomspolitiska arbete och berör barn och unga från 0 till 18 år.

Målen i barn- och ungdomspolitiska policyn är att:

  • Stärka barn och ungdomars livssituation i Sandvikens kommun.
  • Barn och ungdomar alltid har möjlighet att framföra sin åsikt inför beslut som berör dem.
  • Barn och ungdomar alltid har möjlighet att framföra egna frågor till den kommunala dagordningen.
  • Diskriminering bland barn och ungdomar utifrån funktionsnedsättning, hudfärg, kön, ursprung, religion, sexuell läggning, åsikter, ekonomisk status och ålder ej ska förekomma.
  • Kunskapen om barnkonventionen och vad den innebär är god bland förtroendevalda och anställda i Sandvikens kommun 

Mer information

Josefine Löfman, Barn- och ungdomsstrateg
E-post: josefine.lofman@sandviken.se

Sidan uppdaterad: 2020-10-06
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se