Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Aktivitetspengar för elevråd

Ni som elevråd kan söka aktivitetspengar!

Elevråd på högstadiet och gymnasiet har nu möjlighet att söka upp till 5000 kr per skola för att genomföra aktiviteter för att utveckla skolan.

I Luppenkäten och andra skolenkäter berättar ni elever om utvecklingsområden och svårigheter som finns på era skolor. T.ex. fick vi i senaste Luppenkäten från 2016 information om att många elever upplever stress och har sömnsvårigheter. Andra problem ni berättade om var skillnader mellan tjejer och killar.
Många elever är nöjd med sin skola och undervisningen, men flera elever beskrev att det emellanåt förekommer våld, mobbing, rasism och sexuella trakasserier i skolan.

Ni kan förändra!
Med dessa pengar har ni som elevråd möjlighet att påverka situationen på er skola. Det kan handla om att öka ungdomsinflytandet på skolan, främja tryggheten, arbeta för jämställdhet eller för att minska diskriminering och rasism osv.
Till exempel kan pengarna användas till allt från att trycka upp informationsflyers, anordna en temadag eller boka en föreläsare som berättar om något intressant. Kanske vill ni göra en skolfest för att lära känna varandra bättre och minska utanförskap i skolan?

Perioden för genomförande av dessa aktiviteter är från 2017-10-01 fram till och med 2019-06-10, men projektpengarna måste sökas senast 2017-12-10.

Efter genomfört projekt krävs en kortfattad utvärdering.

Har ni frågor? Kontakta Josefine Löfman, barn- och ungdomsstrateg
E-post: josefine.lofman@sandviken.se
Mob: 070-891 90 74 

Ansökan om aktivitetspengar till elevråd


Kontaktperson (någon från elevrådet) *


User information


Ange hur mycket pengar som behövs för att ni ska kunna genomföra er idé och förklara hur pengarna fördelas (max 5 000 kr).

Skolans rektor är informerad om att vi söker dessa pengar *


Multiple selection


Sidan uppdaterad: 2017-09-18
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se