Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Kartläggning av suicidprevention och arbete med psykisk ohälsa

Inom ramen för det lokala programområdet Psykisk hälsa, i Kunskapsstyrningsorganisationen, har en arbetsgrupp fått i uppdrag att arbeta fram ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för suicidprevention inom Gävleborg.

För att få en övergripande bild av hur arbetet med suicidprevention och psykisk ohälsa ser ut i kommunerna skickar vi nu ut denna enkät till berörda förvaltningar i samtliga kommuner i länet.
För kännedom, en liknande enkät kommer även att gå ut till berörda avdelningar i Region Gävleborg.

För att få ett bra underlag till arbetsgruppens fortsatta arbete är det viktigt med en så heltäckande bild som möjligt och därför är det viktigt att du svarar på enkäten.

För att fylla i enkäten, väljer den enkät i vänsterspalten som passar din förvaltning.
Vi vill gärna ha dina svar innan 31 oktober.

Förslag till nytt vårdförlopp under 2021

Arbetet med att ta fram ett vårdförlopp för suicidprevention kommer att pågå under hösten 2020. Som en del i detta arbete kommer det att göras en kartläggning av pågående insatser, behov samt redan befintlig samverkan kring psykisk hälsa och suicidprevention inom Region Gävleborg, länets kommuner, myndigheter och civilsamhälle. Målet är att presentera ett förslag till nytt vårdförlopp under våren 2021. I arbetet ingår även att ta fram ett tydligt stödmaterial. Den lokala arbetsgruppen består av representanter från hälso-och sjukvården, kommunernas socialtjänst, skola och omsorg. Fokus är suicidprevention, men då suicid är det yttersta beviset på ett misslyckande från samhällets sida gällande förebyggande av ohälsa och främjande av psykisk hälsa kommer en stor del av arbetet riktas mot tidiga insatser där psykisk hälsa står i centrum.

Tack för din hjälp!

Anna Sundqvist, programområdesansvarig (LPO) psykisk hälsa

Johan Kaarme, Tf. Hälso- och sjukvårdsdirektör

För frågor kontakta:
Josefine Löfman, delprojektledare i lokala arbetsgruppen (LAG suicidprevention)
Telefon: 026-24 10 34
E-post: josefine.lofman@sandviken.se

Sidan uppdaterad: 2020-09-28
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se