Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Kultur och fritid

Kommun * (obligatorisk)
Kommun


Styrning och ledning
Finns en strategi för kommunens arbete med psykisk ohälsa och suicid? * (obligatorisk)
Finns en strategi för kommunens arbete med psykisk ohälsa och suicid?

Finns det uttalade mål för kommunens arbete med psykisk ohälsa och  * (obligatorisk)
Finns det uttalade mål för kommunens arbete med psykisk ohälsa och

Kunskap
Hur goda kunskaper anser du att ni på er arbetsplats har om att identifiera tidiga tecken och riskfaktorer för psykisk ohälsa? * (obligatorisk)
Hur goda kunskaper anser du att ni på er arbetsplats har om att identifiera tidiga tecken och riskfaktorer för psykisk ohälsa?
Hur goda kunskaper anser du att ni på er arbetsplats har om att identifiera tidiga tecken och riskfaktorer för suicid? * (obligatorisk)
Hur goda kunskaper anser du att ni på er arbetsplats har om att identifiera tidiga tecken och riskfaktorer för suicid?

Pågående arbete

Insatser riktade till hela befolkningen

Till riskgrupper

Till individen
Samverkan
Finns samverkan mellan din förvaltning och andra förvaltningar kring arbetet med psykisk ohälsa? * (obligatorisk)
Finns samverkan mellan din förvaltning och andra förvaltningar kring arbetet med psykisk ohälsa?
Samverkar ni med andra organisationer i arbetet med psykisk ohälsa? * (obligatorisk)
Samverkar ni med andra organisationer i arbetet med psykisk ohälsa?Hur fungerar samverkan med Region Gävleborg kring insatser för individer med psykisk ohälsa? * (obligatorisk)
Hur fungerar samverkan med Region Gävleborg kring insatser för individer med psykisk ohälsa?
Hur fungerar samverkan med Region Gävleborg kring insatser för individer med suicidrisk? * (obligatorisk)
Hur fungerar samverkan med Region Gävleborg kring insatser för individer med suicidrisk?

Uppföljning
Gör förvaltningen uppföljning av dödsfall vid misstanke om suicid i form av fördjupade undersökningar, s.k. händelseanalyser (utöver lagstadgad)?
Gör förvaltningen uppföljning av dödsfall vid misstanke om suicid i form av fördjupade undersökningar, s.k. händelseanalyser (utöver lagstadgad)?
Finns tydliga rutiner för genomförande av händelseanalyser? * (obligatorisk)
Finns tydliga rutiner för genomförande av händelseanalyser?BehovVilka behov ser ni? Beskriv dessa.
Finns ett behov av stöd i arbetet med att förebygga suicid?  * (obligatorisk)
Finns ett behov av stöd i arbetet med att förebygga suicid?

Möjlighet att ange flera svarsalternativ


Här kan du skriva om du har någon kommentar, tanke, idé som du inte fått beskriva i enkäten tidigare.

Sidan uppdaterad: 2020-09-24
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se