Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Välkommen till områdesteam 1

Björksätra, Vallhov, Norrsätra, Barrsätra, Stadsparken, Nya Bruket, Centrum

På den här sidan hittar du den senaste informationen om Spiras arbete i område 1. För att få en nulägesbild så ber vi dig tag del av områdesprofilen som har arbetats fram av områdesteamet hösten 2022.

Trygghet, tillhörighet och framtidstro ska vara en central grund för alla barn i Sandvikens kommun. Tillsammans skapar vi en god grund för en stabil framtid.

Välkommen att engagera dig du också!

Områdesteamet

Områdesteamet i område 1 är en arbetsgrupp som utför det operativa arbetet i området. Teamet träffas regelbundet och vi följer CTC-processen för vad, när och hur saker ska göras.

Områdesteamet vill samla alla aktörer som möter barn och unga i vårt område. Vi utgår från tanken att det finns en arbetsuppgift för alla som vill vara med och förändra barn och ungas uppväxtvillkor. Ta kontakt med oss för att se hur just du kan bidra!

Vilka arbetar i teamet?

Totalt är vi 30 personer i teamet och vi består av personer från:

 • IOGT-NTO
 • Sandvikenhus
 • Rapatac
 • Rädda Barnen
 • Kultur- och Fritidsförvaltningen
  • Biblioteket
  • Fritidsenheten
 • Framsteget
 • Göranssonska skolan
 • Göranssonska stiftelsen
 • Kunskapsförvaltningen
  • Bessemerskolan
  • Murgårdsskolan
  • Norrsätraskolan
  • Björksätraskolan
  • Södra förskoleområdet
  • Centrala förskoleområdet
 • Individ- och familjeomsorgsförvaltningen
  • Fältverksamheten
  • Ekonomienheten
  • Familjecentralen - Öppna förskolan
 • Arbetslivsförvaltningen
  • Integrationsenheten
 • Polisen

Vill du vara en del av teamet?

Vill du eller din verksamhet veta mer om hur ni kan bidra och bli en del av områdesteamet?

Ta kontakt med den lokala utvecklingsledaren Hampus Haaranen via e-post: spira@sandviken.se eller via Medborgarservice på tel: 026-24 00 00.

Alla kan bidra med någonting, vi gör varandra bättre!