Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Om Spira

Här hittar du information om forskningen bakom Spira, hur Spira skapades och vanliga frågor om arbetsprocessen.

Satsning grundas på en forskningsbaserad samverkansmodell som engagerar lokalsamhället för att tillsammans göra skillnad.

Forskningen bakom Spira

Modellen bakom Spira är CTC (Communities That Care), en vetenskapligt framtagen samverkansmodellen som tar vara på engagemanget hos lokalsamhällets aktörer; exempelvis kommunen, bostadsbolag, föreningar, myndigheter, civilsamhälle och boende, för att tillsammans åstadkomma förändring.

Forskningen bakom Spira Länk till annan webbplats.

Hur Spira skapades

Läs om kommunens beslut som ledde fram till Spira

Hur Spira skapades

När drar arbetet igång?

Spiras uppstart kommer att äga rum hösten 2022. Tre lokala utvecklingsledare har rekryterats för att leda, driva och samordna varsitt områdesteam. Fram till dess pågår arbete med förberedelser och utbildningar med hjälp av Malmö Stad.

Spira är en långsiktig satsning som kommunen gör som är tänkt ska bli en naturlig del av det vardagliga arbetet i framtiden.