Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Spiras förebyggande arbete

Här hittar du information om Spiras förebyggande arbete.

Den läckande båten är ett bra sätt att förklara vad Spiras förebyggande arbete handlar om. Vattnet symboliserar problem som finns i samhället och båten symboliserar Sandvikens kommun. Det är många som arbetar i båten med att ösa bort vattnet men det är svårt att hinna med för att hålet är för stort. Spira fokuserar på försöka förstå hur båtens hål ser ut för att på bästa sätt skapa en bottenplugg som förhindra att vattnet tar sig in i båten.

Bottenpluggen - Hur ska den formas?

Om syftet är att skapa en bottenplugg som förhindrar att problem uppstår så behöver vi veta hur hålet ser ut. Vilka är orsakerna bakom problemen? Först när vi vet det så kan vi skräddarsy pluggen för att matcha hålet. Spiras förebyggande arbete skapar lokalt förankrade områdesteam (Fas 2) som tillsammans arbetar fram en områdesprofil (Fas 3) för att sedan göra en handlingsplan som matchar förebyggande insatser mot lokala behov och tillgångar som beskrivs i områdesprofilen (Fas 4).

Hålet - Hur vet vi vad som orsakar det?

CTC-processens struktur med mål och delmål för varje fas gör att den är enkel att följa. Det är också enkelt att se om arbetet går i rätt riktning eftersom att vi vartannat år mäter både problem och orsaker med hjälp av CTC-enkäten. Enkäten mäter barn och ungdomars egna upplevelser av sin tillvaro och är en ovärderlig kunskapskälla för att ta reda på hur hålet i båten ser ut. Spira är ett långsiktigt arbete och varje gång vi får ett nytt resultat av enkäten behöver vi gå igenom processens faser igen för att säkerställa att vi gör rätt saker kopplat till behoven som uppdagas i enkäten.

Förebyggande arbete för alla

Bottenpluggen kommer aldrig kunna bli helt vattentät och de som arbetar med att ösa båten på vatten kommer alltid att behövas. Syftet med bottenpluggen är att göra ösandet mer hanterbart. Spiras förebyggande arbete fokuserar därför på att insatser som görs ska riktas mot alla och inte enbart de som har har en högre risk för eller redan har uttalade problem.

Sandvikens kommun har därför delats in i tre geografiska områden där arbetsprocessen som beskrivs ovan följs i respektive område. Läs mer Spiras områden och områdesteam.