Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Spiras främjande arbete

Den sociala utvecklingsstrategin är hjärtat av Spiras arbete. Här hittar du mer information om den sociala utvecklingsstrategin..

Ett recept för positiv utveckling

Den sociala utvecklingsstrategin går ut på att skapa en känsla av tillhörighet genom att göra barn och ungdomar delaktiga, stärka deras förmågor och bekräfta det vi vill se mer av. När känslan av tillhörighet till en vuxen (förälder, lärare, tränare m.m.) eller till en verksamhet (förening, arbetsplats, skola m.m.) finns, så ökar barn och ungdomars motivation till att följa de regler, normer och värderingar som finns i det sammanhanget.

Den sociala utvecklingsstrategin och dess recept är ett förhållningssätt vi vet fungerar. Ett sätt för vuxna att nå fram till barn och unga med normer, värderingar och regler för beteenden som bidrar till en positiv utveckling.

Hur vet vi att receptet fungerar?

Den sociala utvecklingsstrategin är summan av 30 års evidensbaserad preventionsforskning. Det är bevisat att det, till synes, enkla receptet inte bara förebygger problem såsom våld, missbruk, ungdomsbrottslighet och återfall i brott. Det stärker också, bland annat, barn och ungas samhällsengagemang och positiva sociala interaktioner i vuxenlivet.

Det är många vuxna som är väldigt duktiga på att följa den sociala utvecklingsstrategin men vi behöver bli fler, ännu bättre och få ett gemensamt språk för att dela med oss av våra erfarenheter och kunskaper.

Alla kan göra något, vad gör du?

Hur, när och vad bekräftar du i barn och ungas beteenden?
Vilka normer och värderingar sprider du till barn och unga?

Den sociala utvecklingsstrategin handlar om att ställa dessa typer av frågor till sig själv och andra för att öka medvetenheten kring hur vuxna faktiskt gör. Strategin är ett verktyg som kan användas i det vardagliga mötet mellan en vuxen och ett barn (till exempel vid middagsbordet, släktträffen eller när du går på stan). Det är också ett verktyg för att systematisera ett värdegrundsarbete i företaget, föreningen eller i skolan. Alla kan och behöver tillsammans ta ansvar för att uppväxtvillkoren i Sandvikens kommun blir bättre. Vad gör du? Ta kontakt med Spiraenheten för att få veta mer om hur just du kan bidra.