Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Strategiskt folkhälsoarbete

Syftet med folkhälsoarbetet i Sandviken är att skapa förutsättningar för medborgarna i Sandvikens Kommun att bibehålla eller förbättra hälsan och att minska utanförskapet och förbättra människors möjligheter att delta i samhällslivet.

Kommunen ansvarar för skola, barnomsorg,miljö, fysisk planering samt verksamhet för äldre och funktionshindrade. Dessa verksamheter har stor betydelse för befolkningens hälsa.

De elva nationella folkhälsomålenöppnas i nytt fönster är vägledande för folkhälsoarbetet på alla nivåer i samhället. Målområdena är inriktade på de viktigaste bestämningsfaktorerna  för hälsan som omfattar allt från goda livsvillkor till  livsmiljöer samt alkohol och drogförebyggande verksamhet.

Folkhälsoarbetet ska ha ett strategiskt arbetssätt med ett kommunövergripande perspektiv. I det ingår att initiera, driva, stödja och samordna folkhälsoinsatser på kommunövergripande nivå i kommunen.

Inriktning för folkhälsoarbetet i Sandvikens kommun står i Sandvikens Folkhälsopolicy.öppnas i nytt fönster

Camilla Gilljam
Folkhälso- och trygghetsstrateg
camilla.gilljam@sandviken.se
026-24 12 30

Sten och löv

Sidan uppdaterad: 2017-12-01
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se