Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Sandvikens Folkhälsopolicy

Sandvikens kommun antog den 8 april 2013 en folkhälsopolicy som beskriver den gemensamma inriktningen på övergripande nivå i kommunen.

Folkhälsopolicyn skall ses som ett verktyg i det folkhälsopolitiska arbetet. Ett redskap som leder till ökad samverkan, ett bättre utnyttjande av våra resurser och framförallt till en god folkhälsa.
Folkhälsopolicyn är ett strategiskt och levande instrument, som skall utvärderas och kompletteras vid behov. De lokala folkhälsomålen på övergripande nivå ska brytas ned till mätbara mål i kommunens verksamheter i enlighet med modellen för Balanserad styrning.

Fyra prioriterade områden

De prioriterade områdena preciseras i förvaltningarnas arbete utifrån Kommunfullmäktige och nämndernas mål.

  • trygga uppväxtvillkor
  • delaktighet och inflytande
  • utbildning och arbete
  • hälsofrämjande miljö

Du kan se Sandvikens Folkhälsopolicy här:
FolkhälsopolicyPDF (pdf, 95.2 kB)

Sidan uppdaterad: 2017-11-14
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se