Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00

Trygghetssamordnande arbete

Händer

Det trygghetssamordnande arbetet verkar för att tryggheten ska öka och brottsligheten minska i samhället. Det är viktigt för kommunen att dess invånare och näringsidkare känner trygghet i att bo och vara verksamma i Sandvikens kommun.

Kommunens mål är att:

  • Sandviken skall vara en trygg och säker kommun att verka och bo i.
  • Alla skall känna ett ansvar för det trygghetsskapande arbetet.  

Frågeformulär för trygghetsskapande arbete

Svara gärna på fyra frågor om din känsla om trygghet i Sandvikens kommun.

 


Mer information

Camilla Gilljam, folkhälso- och trygghetsstrateg
E-post: camilla.gilljam@sandviken.se