Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

ANDT-grupp

En samverkansgrupp har bildats med representanter från Individ- och familjeomsorgsförvaltningen, Kultur- och fritidsförvaltningen, Kunskapsförvaltningen, Ungdomsmottagning och Polisen. 
Kommunens ANDT-strateg är sammankallande och gruppen träffas 4-5 gånger per år.

KARTLÄGGNING

Kartläggning av hur läget gällande ANDT (alkohol, narkotika, dopning och tobak) ser ut i Sandviken görs regelbundet. Det sker genom en sammanställning av tillgängliga data från bland annat polisen, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN:s, drogvaneundersökning, Hälsa på lika villkor och vattenanalyser.

MÅL

En handlingsplan kommer att skrivas 2018, som tar avstamp i den Regionala ANDT- strategin.

Kontaktperson:
Emmelie Berggren, ANDT-strateg. Tel. 026 - 24 13 31    
E-postadress: emmelie.berggren@sandviken.se

Sidan uppdaterad: 2017-11-16
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se