Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Medborgarlöften i Sandvikens kommun

Ett lokalt medborgarlöfte är ett åtagande som polisen och kommunen gör till medborgarna inom lokalpolisområdet. Medborgarlöftet syftar till att öka tryggheten i lokalpolisområdet.

Medborgarlöfte 2022-2023

Underlaget till medborgarlöftet 2022–2023 grundar sig på medborgardialoger, polisens egna dialoger som genomförts vid besök på olika platser och vid olika forum i kommunen, genomförda medarbetardialoger hos polisen samt polisens och kommunens gemensamma lägesbild.

Polismyndigheten och Sandvikens kommun lovar att tillsammans arbeta för att
skapa förutsättningar för en tryggare vardag för barn och ungdomar.

Detta uppnås genom att:
• Polismyndigheten fullföljer regeringsuppdraget att förstärka bekämpningen av illegal
handel med narkotika i samverkan med berörda instanser.
• Kommunen fortsätter utveckla det förebyggande arbetet rörande frågor om alkohol,
narkotika, doping och tobak.
• Polismyndigheten och kommunen tillsammans deltar i aktuella medborgardialoger med fokus på barn och ungdomar.
• Polismyndigheten och kommunen samverkar för att effektivisera det förebyggande
arbetet för barn och ungdomar i kommunen.

Om du har tankar och synpunkter inom det trygghetsskapande arbetet får du gärna besvara frågorna i detta frågeformulär Öppnas i nytt fönster.

Kontaktpersoner

Rolf Sundqvist, säkerhetschef Sandvikens kommun 026-24 00 78
rolf.sundqvist@sandviken.se

Camilla Gilljam, folkhälso- och trygghetsstrateg Sandvikens kommun 026-24 12 30
camilla.gilljam@sandviken.se