Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Medborgarlöften i Sandvikens kommun

Ett lokalt medborgarlöfte är ett åtagande som polisen och kommunen gör till medborgarna inom lokalpolisområdet. Medborgarlöftet syftar till att öka tryggheten i lokalpolisområdet.

Medborgarlöften 2018/2019

Under oktober har fem medborgardialoger genomförts runt om i kommunen. Nu påbörjas arbetet att framställa ny amedborgarlöften för 2018/2019. 

Om du har tankar och synpunkter inom det trygghetsskapande arbetet får du gärna besvara frågorna i detta frågeformuläröppnas i nytt fönster

Medborgarlöften 2015/2016 i Sandvikens kommun

I dokumentet ”10 medborgarlöften – SandvikenPDF (pdf, 112.2 kB)" utlovar polisen och kommunen aktivite­ter som är tänkta att öka tryggheten, speciellt för ungdomar i Sandvikens kommun. En kartlägg­ning och ett antal medborgardialoger under hösten 2014 har uttryckt en upplevd otrygghet som polisen och kommunen vill göra någonting åt. De tio medborgar-löftena har formulerats i tätt samarbete mellan polisen och kommunen och genom en omfattande dialog med medborgarna. Detta för att löftena ska handla om lokala problem som upplevs som relevanta och angelägna att förbättra.

Aktiviteterna delas in i tre huvudområden (Stadsparken, Resecentrum och skolan) - tre miljöer där medborgardialogerna har visat att ungdomarna upplever otrygghet.

Polisen och kommunen lovar att:

  1. Öka polisens närvaro i Stadsparken.
  2. Öka polisens närvaro vid Resecentrum.
  3. Vaktbolag regelbundet ska synas vid Resecentrum.
  4. Tillsätta Medborgarpanelen i Sandvikens kommun.
  5. Genomföra trygghetsvandringar i Stadsparken och vid Resecentrum.
  6. Områdespoliserna ska besöka Sandvikens skolor.
  7. Tillsätta trygghetsteam i kommunens skolor.
  8. Årligen genomföra trygghetsvandringar på varje skola.
  9. Erbjuda varje skola deltagande i projektet ”Upp i rök”.
  10. Erbjuda varje skola deltagande i projektet ”Skolan förebygger”.
 

Dokument

Lokala medborgarlöftenPDF (pdf, 217.7 kB)

Läs mer om den nya Polismyndigheten och medborgarlöften på:
Polissamordningen.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontaktpersoner

Ann-Sofie Karlstedt, Sandvikens kommun 026-24 15 73
ann-sofie.karlstedt@sandviken.se

Camilla Gilljam, Sandvikens Kommun 026-24 12 30
camilla.gilljam@sandviken.se

Sidan uppdaterad: 2017-11-13
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se