Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Medborgarlöften i Sandvikens kommun

Ett lokalt medborgarlöfte är ett åtagande som polisen och kommunen gör till medborgarna inom lokalpolisområdet. Medborgarlöftet syftar till att öka tryggheten i lokalpolisområdet.

Medborgarlöften 2018/2019

I dokumentet Medborgarlöften Sandvikens kommun 2018-2019PDF (pdf, 1.2 MB) lovar polisen och kommunen att tillsammans arbeta för tryggare trafikmiljöer och förbättrad belysning på platser som upplevts otrygga.

Under 2017 har ett antal medborgardialoger ägt rum, både i centrala Sandviken och ute i ytterområdena. Utifrån dessa medborgardialoger samt utifrån nationella och lokala undersökningar har medborgarlöften och aktiviteter formulerats i tätt samarbete mellan polisen och kommunen.

Polisen och Kommunen lovar att tillsammans arbeta för att öka trafiksäkerheten i Sandvikens kommun.

I trygghetsmätningar och medborgardialoger har det framkommit att trafik är den största otrygghetsfaktorn i offentlig miljö. Det gäller hastighetsöverträdelser, buskörning samt olovlig körning och involverar fordon som personbilar, A-traktorer och mopeder. Det är viktigt med nära samarbete mellan polis och kommun gällande trafikplanering för att öka trygghetskänslan och minska störningar och friktioner i trafikmiljön. Målsättningen är att minska antalet trafikolyckor och öka trygghetenskänslan i trafiken.

  • Genomföra planlagda trafikkontroller i olika delar av kommunen
  • Samarbete mellan polisen och kommunens högstadieskolor för att genomföra utbildningstillfällen för att öka högstadieungdomarnas kunskap om trafiksäkerhet
  • Ökad samverkan mellan polisen och kommunen gällande trafikplanering i kommunen

Polisen och Kommunen lovar att tillsammans arbeta för att platser som upplevs otrygga utifrån belysningsperspektiv ska kännas tryggare.

Brist på belysning är på vissa platser en otrygghetsfaktor. Vid medborgardialoger har framkommit att det kan finnas behov av förstärkt belysning på sådana platser. Sandvikens Kommun genomför en inventering och uppgradering av befintlig belysning samt gör bedömning om eventuellt behov av förstärkt belysning. Målsättningen är att öka känslan av trygghet på offentliga platser.

  • Platser i kommunen som upplevs som otrygga utifrån belysningsperspektiv kommer att ses över
  • Öka polisens närvaro och synlighet under kvällar och helger på platser i kommunen som upplevs som otrygga utifrån belysningsperspektiv
  • Öka väktares närvaro och synlighet under kvällar och helger på platser i kommunen som upplevs som otrygga utifrån belysningsperspektiv

 

Om du har tankar och synpunkter inom det trygghetsskapande arbetet får du gärna besvara frågorna i detta frågeformuläröppnas i nytt fönster

 

Kontaktpersoner

Rolf Sundqvist, säkerhetschef Sandvikens kommun 026-24 00 78
rolf.sundqvist@sandviken.se

Camilla Gilljam, folkhälso- och trygghetsstrateg Sandvikens kommun 026-24 12 30
camilla.gilljam@sandviken.se

Sidan uppdaterad: 2020-02-04
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se