Trygghet i det offentliga rummet och bostadsområden

Trygghet kan mätas från två synvinklar, den upplevda tryggheten hos medborgarna samt den faktiska säkerheten genom brottsstatistik.

I Sandviken är den upplevda tryggheten inte i relation till den faktiska säkerheten. Sandvikens medborgare har i enkäter uppgett att de upplever en hög känsla av otrygghet i förhållande till jämförbara kommuner. Den faktiska säkerheten är högre, det begås färre brott i Sandviken än i jämförbara kommuner och i Sverige.

I trygghetsmätningar och medborgardialoger har det framkommit att trafik är den största otrygghetsfaktorn i offentlig miljö. Brist på belysning är på vissa platser är även det en otrygghetsfaktor. Vid medborgardialoger har framkommit att det kan finnas behov av förstärkt belysning på sådana platser.

Målsättning

  • Minska antalet trafikolyckor och öka trygghetenskänslan i trafiken.
  • Öka känslan av trygghet på offentliga platser.

Arbetsgrupp

Arbetsgruppen består av representanter från Polisen, Gästrike Räddningstjänst, Sandvikenhus AB, Sandviken Energi AB samt flertalet av kommunens förvaltningar. 

Kontaktperson och sammankallande:

Camilla Gilljam, Folkhälso- och trygghetsstrateg
E-post: camilla.gilljam@sandviken.se