Logotyp

Logotypen består av Sandvikens stadsvapen och "Sandvikens Kommun" satt med typsnittet Avenir. Ordbilden blir tidlös och skapar sin egen karaktär och tydlighet.
Läs mer historik om kommunens stadsvapen

  • Logotypen ska användas i sin helhet och får inte beskäras eller ändras.
  • Logotypen får endast användas när kommunen står som är avsändare eller avsändare tillsammans med annan aktör.

Färgversioner

Logotypen har i sitt grundutförande färgerna blå, röd, grå och svart. Logotyp i färg används i största möjliga mån på officiella dokument. Välj färgversion utifrån vilken som har bäst kontrast mot bakgrunden.

Färger i logotyp

PMS 5405 C
PMS 548 U
CMYK 100, 70, 50, 0
RGB 59, 110, 143
HEX #3b6e8f

PMS 188 C
PMS 1807 U
CMYK 50, 100, 80, 0
RGB 139, 15, 4
HEX #8b0f04

PMS Black C 20%
PMS Black U 20%
CMYK 0, 0, 0, 20
RGB 209, 211, 212
HEX #d1d3d4

 

Placering och frizon

Logotypen ska i första hand placeras vänsterställt på ytan. Använd frizon som är det minsta avståndet (mot andra grafiska element) som får användas. Avståndet x, markerat med rött.

Illustration av frizon för logotyp


Storlek

Logotypen ska vara stor nog för att synas tydligt men utan att blir klumpig. Minsta tillåtna storlek vid tryck är 25 mm bred vid tryck. På A4 blanketter ska logotypen vara 61 mm bred och placeras 15 mm från vänster- och överkant.


Logotyp med tilläggsnamn

I vissa sammanhang är det viktigt att kommunens förvaltningar finns med som avsändare. I dessa fall används logotypen i kombination med tilläggsnamn för verksamhet eller förvaltning.

Logotyp med tilläggsnamn tas fram av Informationskontoret, om du saknar fil på den här sidan, kontakta informationskontoret@sandviken.se

logotyper för enheter

 

Filer att ladda ner