Grafisk profil: Vi gör varandra bättre

Vi gör varandra bättre” knyter an till Vision 2025 och är ett sätt att profilera Sandvikens kommun som arbetsgivare. ”Vi gör varandra bättre” ska synliggöra medarbetare och kommunens verksamheter både internt och externt.

”Vi gör varandra bättres” symbol är är udda och iögonfallande och har en tydlig, positiv anda som signalerar stolthet och glädje.

Intern marknadsföring

Internt bidrar det till ökad vi-känsla och ökad yrkesstolthet. Det bidrar också till att medarbetarna kan vara ambassadörer för kommunens verksamheter vid externa kontakter, tex familj, vänner och media.

Marknadsföring externt vid rekrytering

”Vi gör varandra bättre” ska enbart användas externt när kommunen marknadsför sig som arbetsgivare i olika rekryteringssammanhang. Tex mässor eller andra mötesplatser, platsannonser, sociala medier, pressmeddelanden eller andra sammanhang när kommunens medarbetare och deras arbetsinsatser är i fokus.

Vid extern marknadsföring används Vi gör varandra bättre”-symbolen alltid tillsammans med Sandvikens Kommuns logotyp.

Symbolen

Symbolen finns i tre versioner, 1-rads- 2-rads- och 3-radssymbol, vardera i tre färgkombinationer. Använd den som passar bäst in i samanhanget.

Vid extern marknadsföring används Vi gör varandra bättre”-symbolen alltid tillsammans med Sandvikens Kommuns logotyp


1-radssymbol, minst storlek 30 mm bred

1-radssymbol, minst storlek 30 mm bred

2-radssymbol, minsta storlek 40 mm bred

2-radssymbol, minsta storlek 40 mm bred

3 radssymbol, minsta storlek 13 mm bred

3 radssymbol, minsta storlek 13 mm bred

Svart/vit logotyp används på lila bakgrund

Svart/vit logotyp används på lila bakgrund

Lila/vit logotyp med svart outline används på vit bakgrund

Lila/vit logotyp med svart outline används på vit bakgrund

Lila/vit logotyp används på svart bakgrund

Lila/vit symbol används på svart bakgrund

Symbol färger

Symbolen ska alltid bestå av tre färger: lila, svart och vit. Bakgrunden räknas som en färg. På vita och ljusa bakgrunder används en svart/vit symbol med lila outline. Om bakgrunden är lila används en svart/vit symbol, om bakgrunden är svart används en lila/vit symbol.

Lila
PMS Violet U
PMS 2665 C
CMYK 65, 70, 0, 0
RGB 127, 86, 197
HEX #7f56c5

Svart
PMS Black C
PMS Black U
CMYK 0, 0, 0, 100
RGB 0, 0, 0
HEX #000000

Kommunikationsguide

Symbol att ladda ner

Kom ihåg! Vid extern marknadsföring används Vi gör varandra bättre”-symbolen alltid tillsammans med Sandvikens Kommuns logotyp

Logotyp - Vi gör varandra bättre Zip, 26.5 MB. (Zip, 26.5 MB) (zip, 4.1 MB)


Rekryteringsannonser exempel

annonsexempel rekrytering
Exempel på annons, 80x88mm

Exempel på annons, 80x88mm

Exempel på roll-up

Exempel på roll-up