Fordon

Här hittar du information om vår stripning av egna fordon samt fordon som används gemensamt med andra eller på uppdrag av Sandvikens kommun.

Kontakta Servicekontoret för hjälp med profilering av fordon.

På den här sidan finns information som gäller

Profil: Sandvikens kommun

Profil: Sandvikens kommun + PurePOWER

Profil: Sandvikens kommun + Västra Gästriklands Samhällsbyggnads­förvaltning

Profil: Sandvikens kommun + Västra Gästriklands Samhällsbyggnads­förvaltning + PurePOWER


Säkerhetsdekaler

Profilering av Sandvikens kommuns fordon ska öka säkerheten och synliggöra kommunens service. Vår märkning av fordon är framtagen i samråd med specialister inom området.

Syftet är att med enkla dekaler ökar säkerheten för såväl våra egna anställda som övriga trafikanter. Detta görs genom att med reflexdekaler synliggöra fordonens storlek och körriktning även om den bara står parkerad.

Det är en del i vår vision att medborgare ska känna sig säkra i alla miljöer. På detta sätt gör vi det tydligt vem som kommer på besök och ökar synligheten i trafiken för andra trafikanter. Även en mörk och snöig vinternatt ska det synas när hemtjänsten ger en hjälpande hand och deras bil ska vara väl synlig för andra trafikanter.

Vid samverkan när det inte är kommunens fordon

Om fordonen inte tillhör Sandvikens kommun eller inte nyttjas av kommunens anställda så ska inte den vanliga profileringen användas. Detta kan t.ex. gäller fordon som kör på uppdrag av Sandvikens kommun.

I dessa fall ska fordonen kompletteras med en förklarande text som beskriver syftet med samverkan. Denna text ska finnas i anslutning till kommunens logotyp så det finns en tydlig koppling mellan förklaringen och avsändaren. 

Exempelbild Maserfrakt

Texten på lastbilarna är ”Här rullar samordnade, säkra och miljövänliga transporter till Sandvikens kommun”.