Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Tidningsannonser

Här hittar du annonsmallar för information och marknadsföring.

Avsändare:
Sandvikens kommun

Riktlinjer för logotyp, typsnitt, färger och grafisk dekor:
Grafisk profil: Sandvikens kommun

Information (1-och 2-spalt)

Annonsmall information

Ladda ner InDesign-mall Zip, 2.5 MB. (Zip, 2.5 MB)

Samprofilering

När det finns många avsändare ska Sandvikens kommun placeras längst ner till vänster med vit bakgrund.

Alla kommunala verksamheter utgår från vår kommunala profil. Vid tillfällen där egen logotyp och profil används läggs Sandvikens kommun som tillägg i en våg.

Exempel på informtion med placering av logotyp till vänster tillsammans med samarbetsparners till höger.

Placering av logotyp tillsammans med samarbetsparners

Marknadföring


Samprofilering

Placering av logotyp i våg tillsammans med annan logotyp (behöver ej våg uppe till vänster).

Alla kommunala verksamheter utgår från vår kommunala profil. Vid tillfällen där egen logotyp och profil används läggs Sandvikens kommun som tillägg i en våg.

Avsändare:
Lantmäterimyndigheten, Sandvikens kommun

Riktlinjer för logotyp, typsnitt, färger och grafisk dekor:
Grafisk profil: Sandvikens kommun

Lantmäterimyndigheten, information (1-spalt)

Avsändare:
Västra Gästriklands samhällsbyggnads­förvaltning

Riktlinjer för logotyp, typsnitt, färger och grafisk dekor:
Grafisk profil: Västra Gästriklands samhällsbyggnads­förvaltning

Information: 1-spalt

Information som är lagstadgad och som kan vara utan grafisk avsändare. Avsändare skrivs i klartext i form av "Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning, Sandvikens kommun".

Marknadsföring eller information: 3-spalt

  • De tre färgblocken överst.
  • Symbol med text, 8 millimeters marginal upp till färgblocken.
  • Tre ljusgråa hus som ligger bakom huvudtexten.
  • De tre kommunernas logotyper.


Avsändare:
Vi gör varandra bättre

Riktlinjer för logotyp, typsnitt, färger och grafisk dekor:
Grafisk profil: Vi gör varandra bättre

Rekryteringsannons


Beställning av annonser

För medarbetare i Sandvikens kommun finns beställningsrutiner på Intranätet.