Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Kommunens organisation

Organisationsschema för Sandvikens kommun

Klicka på den nämnd, förvaltning eller det kontor du söker för att komma till rätt informationssida.

Organisationsschema för Sandvikens kommun Kommunfullmäktige Revisionen Västra gästriklands samhällsbyggnadsnämnd Kunskapsnämnden Arbetslivsnämnden Kultur och fritidsnämnden Kommunstyrelsen Omsorgsnämnden Individ- och familjeomsorgsnämnden Överförmyndarnämnden Valnämnden Västra gästriklands samhällsförvaltning Kunskapsförvaltningen Arbetslivsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen Omsorgsförvaltningen Kommunledningskontoret Ekonomikontoret Personalkontoret Inköpskontoret Informationskontoret Servicekontoret Tekniska kontoret Individ- och familjeomsorgsförvaltningen IT-kontoret Kommunstyrelseförvaltningen Näringslivskontoret

Organisationsschema för kommunala bolag helt eller delvis ägda av Sandvikens kommun

Organisationsschema för kommunala bolag och stiftelser Gästrike Räddningstjänstförbund Gästrike Återvinnare Kommunfullmäktige Högbo Bruks AB Sandviken Energi AB Sandvikenhus AB Göransson Arena AB Gemensam nämnd för verksamhetsstöd Sandvikens specialfastigheter Sandvikens Stadshus AB Samordningsförbund Gävleborg

Sidan uppdaterad: 2019-05-21
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se