Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00

Förvaltningar

Sandvikens kommun är organiserad i en nämnds- och förvaltningsorganisation där nämnderna har sin egen förvaltning och det fulla ansvaret för ekonomi och verksamhet.

Ansvarsfördelningen mellan kommunstyrelsen och övriga nämnder framgår av de reglementen och styrprinciper som fastställts av kommunfullmäktige och den delegation som fullmäktige lämnat till styrelse och nämnder.

Kommundirektören är chef över samtliga förvaltningar.

Kommundirektör

Pär Jerfström
Telefon: 026-241220
E-postadress: par.jerfstrom@sandviken.se
Besöksadress:
Stadshuset, Odengatan 37, Sandviken

Sidan uppdaterad:
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se