Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Förvaltningar

I Sandvikens kommun finns en nämnds- och förvaltningsorganisation där varje nämnd har sitt eget ansvarsområde och fullständiga ansvar för både ekonomi och verksamhet.

Varje nämnd har en förvaltning bestående av anställda medarbetare. Förvaltningarna utför det arbete som nämnden beslutat om och är oftast uppdelade i olika verksamhetsområden.

Kommundirektören är den högsta chefen i kommunen och har övergripande ansvar för alla förvaltningar inom kommunen.

Kommundirektör

Pär Jerfström
Telefon: 026-241220
E-postadress: par.jerfstrom@sandviken.se
Besöksadress:
Stadshuset, Odengatan 37, Sandviken