Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Arbetslivsförvaltningen

Arbetslivsförvaltningens övergripande uppdrag är att bidra till en väl fungerande arbetsmarknad genom jobb och studier för olika målgrupper i kommunen. I detta ingår bland annat ansvaret för etablering och integration av flyktingar med uppehållstillstånd.

Förvaltningen ansvarar för följande insatser och målgrupper;

 • Nya invandrande kommunmedlemmar som söker skydd i Sverige samt bostadsort och arbete i kommunen.
 • Invandrare som behöver svenskundervisning (sfi).
 • Vuxna som behöver utbildning från grundläggande nivå till eftergymnasial nivå.
 • Vuxna som behöver särskild undervisning (särvux)
 • Arbetslösa som behöver olika former av stöd och träning samt praktik för att komma i arbete.
 • Vissa kompetensförsörjningsinsatser till företag och offentlig sektor bland annat i samarbete med Arbetsförmedlingen och Europeiska Socialfonden.

Verksamheten är organiserad i olika enheter med inriktning på nämndens olika målgrupper. Uppdraget till verksamheten är:

 • ​Stöd och service till flyktingar som har uppehållstillstånd inom ramen för etableringslagen.
 • Svenskundervisning för invandrare.
 • Utbildning för vuxna, grundläggande till gymnasial nivå.
 • Yrkeshögskoleutbildning.
 • Uppdragsutbildning.
 • Särskild undervisning för vuxna
 • Aktiviteter för arbetslösa som leder till arbete samt studier och därmed till egen försörjning.

Läs mer om förvaltningens verksamheter:

Flyktingmottagnade/Integrationsverksamhetöppnas i nytt fönster

Vuxenutbildning

Arbetsmarknadscentrum

LOK-Center

Arbetslivsförvaltningens Verksamhetsplan 2018PDF (pdf, 630.4 kB)

 

Förvaltningschef:

Leif Jansson

Tel:

026-24 13 50

Fax:

026-25 85 05

E-post:

leif.jansson@sandviken.se

 

 

Administrativ chef

Lena Åsbrink

Tel:

026-24 11 32

Fax:

026-25 85 05

E-post:

lena.asbrink@sandviken.se

 

 

Administrativ samordnare

Anna-Karin Markström

Tel:

026-24 16 53

Fax:

026-25 85 05

E-post:

anna-karin.markstrom@sandviken.se

 

 

Nämndssekreterare/Utredare

Torbjörn Kvist

Tel:

026-24 17 39

Fax:

026-25 85 05

E-post:

torbjorn.kvist@sandviken.seAdministratör

Elisa Norell

Tel:

026-24 19 15

Fax:

026-25 85 05

E-post:

elisa.norell@sandviken.se

 

Besöksadress

Vallhovskroken 3, Sandviken
811 80 SANDVIKEN

Telefon

026-24 00 00

Hittade du informationen du sökte?

Sidan uppdaterad: 2018-04-26
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se