Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Arbetslivsförvaltningen

Arbetslivsförvaltningens övergripande uppdrag är att bidra till en väl fungerande arbetsmarknad genom jobb och studier för olika målgrupper i kommunen. I detta ingår bland annat ansvar för etablering och integration av flyktingar med uppehållstillstånd.

Förvaltningen ansvarar för följande insatser och målgrupper;

 • Nya invandrade kommunmedborgare som söker skydd i Sverige samt bostadsort och arbete i kommunen.
 • Invandrare som behöver svenskundervisning (SFI).
 • Vuxna som behöver utbildning från grundläggande nivå till eftergymnasial nivå.
 • Vuxna som behöver särskild undervisning (Lärvux)
 • Arbetslösa som behöver olika former av stöd och träning samt praktik för att komma i arbete.
 • Vissa kompetensförsörjningsinsatser till företag och offentlig sektor bland annat i samarbete med Arbetsförmedlingen och Europeiska Socialfonden.

Verksamheten är organiserad i olika enheter med inriktning på nämndens olika målgrupper. Uppdraget till verksamheten är:

 • ​Stöd och service till flyktingar som har uppehållstillstånd inom ramen för etableringslagen.
 • Svenskundervisning för invandrare.
 • Utbildning för vuxna, grundläggande till gymnasial nivå.
 • Yrkeshögskoleutbildning.
 • Uppdragsutbildning.
 • Särskild undervisning för vuxna
 • Aktiviteter för arbetssökande som leder till arbete samt studier och därmed till egen försörjning.

Läs mer om förvaltningens verksamheter:

Flyktingmottagnade/Integrationsverksamhetöppnas i nytt fönster

Centrum för Vuxnas lärande

Arbetsmarknadscentrum

Första steget


Förvaltningschef:

Leif Jansson

Tel:

026-24 13 50

E-post:

leif.jansson@sandviken.seAdministrativ chef:

Lena Åsbrink

Tel:

026-24 11 32

E-post:

lena.asbrink@sandviken.seAdministrativ samordnare:

Anna-Karin Markström

Tel:

026-24 16 53

E-post:

anna-karin.markstrom@sandviken.seNämndssekreterare/Utredare

Torbjörn Kvist

Tel:

026-24 17 39

E-post:

torbjorn.kvist@sandviken.seAdministratör:

Elisa Norell

Tel:

026-24 19 15

E-post:

elisa.norell@sandviken.seHR-konsult:

Maria Mikaelian

Tel:

026-24 19 01

E-post:

maria.mikaelian@sandviken.se


Övriga kontaktuppgifter

E-post: arbetslivsnamnden@sandviken.se
Telefon: Medborgarservice 026-24 00 00
Besöksadress: Vallhovskroken 3, Sandviken
Postadress: Arbetslivsförvaltningen, 811 80 SANDVIKEN

Sidan uppdaterad: 2019-10-02
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se