Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Vilken myndighet ansvarar?

I Sverige är det flera olika myndigheter som samverkar kring mottagandet av nyanlända.

Arbetsförmedlingen

 • Har samordnat ansvar för etableringsinsatserna.
 • Ansvarar för etableringssamtalen
 • Ska vara stödjande och pådrivande i förhållande till andra parter
 • Ansvarar för bosättning av personer som har rätt till etableringsplan
 • Ansvarar för upprättande av etableringsplanen
 • Beslutar om etableringsersättning

www.arbetsformedlingen.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Försäkringskassan

 • Beslutar om etableringstillägg och bostadsersättnin
 • Betalar ut etableringsersättning, etableringstillägg och bostadsersättning
 • From 2018 tar FK över administrationen av etableringsersättningen

www.forsakringskassan.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunerna

 • Ansvarar för mottagande och bostadsförsörjning enligt lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörningsansvar
 • Ska vid behov ge praktisk hjälp i samband vid bosättning
 • Ansvarar för undervisning i SFI, samhällsorientering och annan vuxenutbildning
 • Ansvarar för skola, förskoleverksamhet, barnomsorg och andra insatser för barn och ungdomar
 • Ansvarar för försörjning för de som inte har rätt till etableringsplan

Länsstyrelserna

 • Medverkar till att det finns beredskap hos kommunerna att ta emot nyanlända
 • Tecknar överrenskommelser med kommunerna om mottagande av nyanlända
 • Främjar regional samverkan mellan kommuner, myndigheter, företag och organisationer som ordnar aktiviteter för nyanlända
 • Stödjer kommunerna i samordningen av verksamheter som t ex SFI
 • Följer upp organisering och genomförande av insatser för nyanlända på regional och kommunal nivå

Länsstyrelsen Gävleborglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Migrationsverket

 • Tar fram nationell prognos för nyanlända
 • Ansvarar för bosättning av vissa nyanlända
 • Beslutar om statlig ersättning till kommuner och landsting

www.migrationsverket.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterad: 2018-01-16
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se