Arbetslivsförvaltningen i Sandviken ska effektivisera verksamheten

För att åstadkomma ekonomi i balans år 2020 har Arbetslivsförvaltningen fått i uppdrag att göra en kostnadsbesparing på drygt 23 miljoner kronor.

Bakgrunden till effektiviseringsuppdraget är dels de kommunala kostnader som följer av ökade statliga krav på vuxenutbildning och dels intäktsminskningar som följer av förändringar av den statliga arbetsmarknadspolitiken och minskade intäkter från Migrationsverket.

Konsekvensen innebär att Arbetsmarknadscentrum avvecklas och antalet anställda i förvaltningen inom verksamhetsområde Kompetensförsörjning (Arbetsmarknadscentrum, LOK-Center och Integrationsenheten) minskas påtagligt.

Verksamhetsområdet kompetensförsörjning är i största utsträckning beroende av den statliga arbetsmarknads- och integrationspolitiken. "Det senaste årets statliga beslut har skapat en ekonomisk ohållbar situation" säger Per-Ewert Ohlsson-Björk (C), Arbetslivsnämndens ordförande.

Vidare säger Per-Ewert: "För att minimera negativa konsekvenser, till exempel på försörjningsstödet, räknar jag med att omläggningen av statens arbetsmarknadspolitik hanteras på ett ansvarsfullt sätt"

Per-Ewert avslutar med: "Arbetslivsförvaltningen har under lång tid varit en mycket väl fungerande organisation, med goda resultat och engagerade medarbetare. Det är oerhört tungt att avveckla verksamhet som lever på sitt uppdrag. Det känns och är orättvist att varsla medarbetare som hela tiden gjort ett bra jobb. Nu är det vår skyldighet att ge dem som berörs så stort stöd som det är möjligt i processen till nya jobb eller studier"

Sidan uppdaterad:
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se

En sidensvans som äter rönnbär