Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Arbetslösheten minskar i Sandviken

Arbetslösheten minskar nu snabbt och mycket i Sandviken

I april 2018 stod Gävleborgs län för den största minskningen av arbetslösheten i landet, även om arbetslöshetsnivån fortfarande ligger över riksgenomsnittet.

Av kommunerna i Gävleborg är det Ovanåker och Sandviken som nu står för de största minskningarna, även om det för Sandvikens del sker från en hög nivå.

I Sandviken har arbetslösheten för samtliga i åldern 16-64 år minskat med hela -11 % på ett år, vilket motsvarar en minskning av den relativa arbetslösheten med -1,5 %-enheter sedan april förra året.

Den största arbetslöshetsminskningen i Sandviken står ungdomarna i ålder 18-24 år för. Sedan april 2016 har ungdomsarbetslösheten i kommunen minskat med hela -31 %, från 536 arbetslösa ungdomar i april 2016 till 370 arbetslösa ungdomar i april 2018.

Även arbetslösheten bland utomeuropeisk födda minskar nu i Sandviken, med -8,1 % sedan förra året.

T o m vecka 18 i år hade 50 % fler utrikesfödda inskrivna på Arbetsförmedlingen fått ett arbete, jämfört med samma period 2016.

Källa: Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

I en kommentar till den nuvarande arbetslöshetsutvecklingen i Sandviken säger Arbetslivsnämndens ordförande Mona Davik:

”- Det är särskilt uppmuntrande att vi idag har nästan en tredjedel färre arbetslösa ungdomar i Sandviken jämfört med situationen för två år sedan. Sedan 2013 har vi dubblerat antalet ungdomar under 25 år som går på vuxenutbildningen, tack vare den satsning på volym och innehåll vi gjort på Centrum för Vuxnas lärande de senaste fyra åren.”

”- Det är också på flera sätt glädjande att antalet utrikes födda till arbete ökar i Sandviken. Här har vår kraftfulla satsning på extratjänster i kommun och föreningsliv bidragit till den positiva utvecklingen, till långsiktig nytta för såväl individer som samhälle.”

 

Sidan uppdaterad: 2018-05-16 08.38
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se