Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Fler ungdomar till Vuxenutbildningen

Vuxenutbildningen i Sandviken fungerar även som en skola för de ungdomar som behöver och vill komplettera betyg och/eller läsa upp behörigheter till högre studier. En analys i form av en kombination av SCB-statistik och statistik från Centrum för Vuxnas Lärande (CVL) visar bland annat följande:

  • Mellan åren 2013 och 2016 ökade antalet unga män i åldern 20-24 år inom vuxenutbildningen i Sandviken med hela +114%. För unga kvinnor i åldern 20-24 år var ökningen +52% mellan dessa år. Mellan år 2016 och 2017 har denna ökning fortsatt med +35% för unga män och +12% för unga kvinnor.
  • Till skillnad från övriga ålderskategorier inom vuxenutbildningen är det nästan lika många manliga som kvinnliga studerande inom CVL i Sandviken i ungdomskategorin 20-24 år.
  • Inom kurserna på CVL:s teoretiska utbildningar under år 2017 utgjorde andelen ungdomar i åldern 20-24 år 35,2%, och 24,5% inom CVL:s köpta externa kurser samt 31,5% inom CVL:s yrkesutbildningar.
  • Betygsfördelningen mellan unga män och unga kvinnor är relativt sett både god, särskilt med tanke på förutsättningarna för många, och jämn.

I en kommentar till siffrorna över vuxenutbildningens betydelse för ungdomar säger förvaltningschefen på Arbetslivsförvaltningen Leif Jansson att:

"Det har varit Arbetslivsnämndens uttalade ambition och målsättning att fördubbla antalet utbildningsplatser på fem år inom vuxenutbildningen i Sandviken. På senare år har även lagstiftning tillkommit där behörighetskomplettering blivit en rättighet".

"Det är därför också extra positivt för oss att konstatera att just unga män ökat så kraftigt som studerande inom vuxenutbildningen, eftersom det är en grupp som har störst behov av att betygskomplettera."

"Intressant är också att ungdomarna i högre utsträckning väljer kurser lokaliserade till Sandviken, med lärare på plats, än distanskurser hos externa utbildningsanordnare".

"Jag ser även de här resultaten som en bekräftelse på det goda samarbetet mellan vuxenutbildning, arbetsmarknadsverksamheten och Arbetsförmedlingen i Sandviken", avslutar förvaltningschefen på Arbetslivsförvaltningen.

För mer information kontakta:

Leif Jansson, Förvaltningschef: 026-24 13 50

E-post: leif.jansson@sandviken.se

Sidan uppdaterad: 2018-09-21 13.33
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se

Blomsteräng