Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Tillsammans är vi vinnare

Arbetslivsnämnden och förvaltningen har som uppdrag att arbeta med integration, såväl förebyggande vad gäller attitydpåverkan som med konkreta insatser. De asylsökande i kommunen är initialt ett ansvar för Migrationsverket, men en del av de som nu bor på förläggningarna kommer att bli framtida medborgare i vår kommun. Därför är det också viktigt att sprida kunskapen om varför människor flyr till vårt land och Sandviken, inte minst för att skapa förståelse och insikt i mottagningen av våra nyanlända invånare.

Genomgående i berättelserna från de flyktingar som kommer till Sandviken är att de vill bygga en tillvaro här, med utbildning och jobb samt egen försörjning. Genom ökad kunskap om varandra, baserad på insikten om att vi alla behövs i Sandviken både nu och i framtiden, kan vi också skapa de bästa möjligheterna för integration.

Människor i sig bär på utvecklingskraft och möjligheter att positivt bidra till utveckling. Därför är det också positivt att vi i Sandviken bor i en växande kommun. Och det är upp till oss att tillsammans stötta och använda denna växande kraft på ett konstruktivt sätt.

Se den illustrerade filmen om några av berättelserna.

Tillsammans är vi vinnare

Sidan uppdaterad: 2017-09-28
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se