Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Individ och familjeomsorgs­förvaltningen

Individ- och familjeomsorgsförvaltningen (IFO) är en del av socialtjänsten, och har det yttersta ansvaret för människor i utsatta livssituationer. Verksamheten omfattar i huvudsak följande områden:

  • stöd och rådgivning till barn, ungdomar och familjer
  • stöd och rådgivning till personer med missbruksproblem samt deras anhöriga
  • ekonomiskt bistånd till enskilda och familjer

Fokus på barnets bästa är vägledande i vårt arbete. Målsättningen är att garantera den enskilde en skälig levnadsnivå och goda levnadsvillkor, och att säkerställa att barn och ungdomar i kommunen ges möjlighet till trygga och utvecklande uppväxtvillkor samt skydd i utsatta situationer.

Organisation

Individ- och familjeomsorgsförvaltningens organisation: Organisation.PDF (pdf, 8.1 kB)

Politiskt ansvarig för Individ- och familjeomsorgsförvaltningen är Individ- och familjeomsorgsnämnden

Kontaktuppgifter

Postadress:
Individ- och familjeomsorgsförvaltningen
811 80 SANDVIKEN

Tel Medborgarservice: 026-24 00 00
Reception: 026-24 15 59
Fax: 026 - 272715

Förvaltningschef

Anna Danielsson, socialchef
Tel: 026-24 15 87
E-post: anna.danielsson@sandviken.se

Sidan uppdaterad: 2018-06-12
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se