Kommunstyrelse­förvaltningen

Kommunstyrelseförvaltningen arbetar med stöd och service till förtroendevalda samt kommunens övriga verksamheter som drivs i förvaltnings- eller bolagsform.

Kommunstyrelseförvaltningen består av:

Kommunledningskontoret

Besöksadress: Stadshuset, Odengatan 37, Sandviken
Chef: Ann-Sofie Hedenström
E-post: ann-sofie.hedenstrom@sandviken.se
Kommunledningskontoret

Ekonomikontoret

Besöksadress: Stadshuset, Odengatan 37, Sandviken
Ekonomichef: Annelie Johansson
E-post: annelie.johansson@sandviken.se
Ekonomikontoret

Informationskontoret

Besöksadress: Stadshuset, Odengatan 37, Sandviken
Informationschef: Odd Westby
E-post: odd.westby@sandviken.se
Informationskontoret

Inköpskontoret

Besöksadress: Stadshuset, Odengatan 37, Sandviken
Inköpschef: Helena Wallbom
E-post: helena.wallbom@sandviken.se
Inköpskontoret

IT-kontoret

Besöksadress: Baldersgatan 11, Sandviken
IT-chef: Johan Moritz
E-post: johan.moritz@sandviken.se
IT-kontoret

Näringslivskontoret

Besöksadress: Sandbacka Park, Högbovägen 45, Sandviken
Näringslivschef: Elisabeth Hansson
E-post: elisabeth.hansson@sandviken.se 
Näringslivskontoret

Personalkontoret

Besöksadress: Stadshuset, Odengatan 37, Sandviken
Personalchef: Maria Östgren-Forsberg
E-post: maria.ostgren-forsberg@sandviken.se
Personalkontoret

Servicekontoret

Besöksadress: Odengatan 34, Sandviken
Chef: Maria Eriksson
E-post: maria.k.eriksson@sandviken.se
Servicekontoret

Tekniska kontoret

Besöksadress: Odengatan 34, Sandviken
Teknisk chef: Erika Ågren
E-post: erika.agren@sandviken.se
Tekniska kontoret

Länkar