Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Ekonomikontoret

Verksamhet

Ekonomikontoret har ansvaret för kommunens- och kommunkoncernens ekonomi. Detta innebär bland annat upprättande av årsredovisning, bokslut, delårsbokslut, budget samt ekonomiska uppföljningar. Utöver detta innefattar arbetsuppgifterna en löpande verksamhet av in- och utbetalningar, bokföring, förvaltning av ekonomisystemet, handläggning av finansfrågor, samt ärendeberedningar till kommunstyrelsen.

Kontakta ekonomikontoret: Samtliga personer nås via Medborgarservice telefon 026-24 00 00.

Ekonomichef

Fredrik Högberg

Redovisning & budget

Laila Andersson, ekonomisekreterare

Marco Bencic, ekonomisekreterare     

Jens Fornander, finanssekreterare

Peter Holm, ekonomisekreterare

Maria Kjellman-Wallén, ekonomisekreterare

Elisabeth Lönn, ekonomisekreterare

Kristina Rundal, ekonomisekreterare    

Helena Zellner, ekonomisekreterare

Kassa & finans

Monika Alm, assistent

Mari Altskog, assistent

Camilla Andersson, assistent

Carina Våglund, assistent                                   

Eva Brodin, assistent

Eva Persson, assistent                                     

Ann-Britt Hansson, assistent

Yvonne Lindström, assistent


Fakturaenheten

Sandvikens kommun har en centraliserad fakturamottagning på Ekonomikontoret.

Vår fakturaadress är:
Sandvikens kommun, Fakturaenheten, (ange beställande förvaltning)
811 80 Sandviken

Sidan uppdaterad: 2017-09-22
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se