Ekonomi- och inköpskontoret

Ekonomikontoret har ansvaret för kommunens- och kommunkoncernens ekonomi. Detta innebär bland annat upprättande av årsredovisning, bokslut, delårsbokslut, budget samt ekonomiska uppföljningar. Utöver detta innefattar arbetsuppgifterna en löpande verksamhet av in- och utbetalningar, bokföring, förvaltning av ekonomisystemet, handläggning av finansfrågor, samt ärendeberedningar till kommunstyrelsen.

Information om Upphandlingar och inköp

Kontakta Ekonomikontoret:

Samtliga personer nås via Medborgarservice telefon 026-24 00 00.

Ekonomichef

Annelie Johansson

Redovisning & budget

Laila Andersson, ekonomisekreterare

Marco Bencic, ekonomisekreterare     

Jens Fornander, finanssekreterare

Peter Holm, ekonomisekreterare

Kristina Rundal, ekonomisekreterare    

Helena Zellner, ekonomisekreterare

Kassa & finans

Monika Alm, assistent

Camilla Andersson, assistent                                   

Eva Persson, assistent                                     

Yvonne Lindström, assistent

Fakturaenheten

Sandvikens kommun har en centraliserad fakturamottagning på Ekonomikontoret.
Information om fakturor till Sandvikens Kommun