Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Ekonomi- och inköpskontoret

Ekonomi- och Inköpskontoret är en del av Kommunstyrelse­förvaltningen och har en samordnande funktion inom kommunens förvaltningar och kommunkoncernen.

Ekonomi

Ekonomienheten ansvarar för kommunens- och kommunkoncernens ekonomiska planering. Detta innebär bland annat upprättande av budget, delårsbokslut, bokslut och årsredovisning, samt månatliga ekonomiska uppföljningar och prognoser. Utöver den löpande verksamheten som innefattar in- och utbetalningar, bokföring, förvaltning och utveckling av ekonomisystem och ekonomiadministrativa rutiner, handläggning av lånestock och övriga finansfrågor svarar kontoret för att bereda ärenden till kommunstyrelsen med utskott.

Inköp

Tillsammans med förvaltningar och bolag ska Inköpsenheten strategiskt samordna, effektivisera och styra kommunens inköps- och upphandlingsprocesser i enlighet med lagar, policy, riktlinjer, handbok och behov.

Kommunens inköpschef äger inköps- och upphandlingsprocesserna och dess stödprocesser samt ansvarar för att samordna upphandlingar och inköp, säkerställa att lagar, policy och riktlinjer efterlevs samt driva löpande utveckling och effektivisering av inköps- och upphandlingsprocessen. Mer information om Upphandlingar och inköp

Kontakta Ekonomikontoret:

Samtliga personer nås via Medborgarservice telefon 026-24 00 00.

Ekonomichef

Torbjörn Matsson

Redovisning & budget

Laila Andersson, koncernekonom   

Haseeb Babar, redovisningsekonom och systemförvaltare

Lina Bjarnolf, förvaltningsekonom

Anette Olsson, chef ekonomiservice och budgetekonom

Kristina Rundal, redovisningsekonom    

Viktor Sandén, redovisningsekonom och systemförvaltare

Kassa & finans

Monika Alm, assistent

Camilla Andersson, assistent                                   

Eva Persson, assistent                                     

Yvonne Lindström, assistent

Fakturaenheten

Sandvikens kommun har en centraliserad fakturamottagning på Ekonomikontoret.
Information om fakturor till Sandvikens Kommun