Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Kultur- och idrottssponsring

Sponsringen är en del av Sandvikens Kommuns kommunikation, som ska ske tillsammans med aktörer som har en positiv image och en verksamhet som ligger i linje med Vision 2025.

Sponsring är en del av kommunens externa marknadsföring och/eller ett sätt att stärka kommunens varumärke som kulturkommun.

Krav för att få sponsring: 

Kultur

Kravet för kommunal kultursponsring är att det främjar konstnärlig verksamhet av hög kvalitet, lockar kommunmedborgarna att ta del av detta och synliggör varumärket ”Sandviken” som kulturkommun genom att vi i kommunen kan erbjuda kulturverksamhet som annars är förknippade med statligt stödda kulturinstitutioner inom områdena litteratur, konst, teater, dans och musik.

Kultursponsring kan även ges till verksamheter eller enstaka evenemang som i sin utformning synliggör ”Sandviken” via genomslag i ”riks- och regionmedia”.

Idrott

Kravet för kommunal idrottssponsring är att varumärket ”Sandviken”, via idrottsprestationer eller idrottstävlingar, synliggörs på riksnivå via genomslag i ”riksmedia”.

Ansökan

Kultursponsring beslutas och hanteras av Kultur- och fritidsnämnden. Ansökan är offentlig handling och du kontaktas senast två veckor efter din ansökan. Ansökningstiden för 2019 är stängd och nästa ansökningsperiod öppnar i början av 2020.

Idrottsponsring beslutas och hanteras av Informationskontoret. Ansökan är offentlig handling och du kontaktas senast två veckor efter din ansökan. Ansökningstiden för 2019 är stängd och nästa ansökningsperiod öppnar i början av 2020.

Sidan uppdaterad: 2019-06-05
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se