Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Kultur- och idrottssponsring

Sponsringen är en del av Sandvikens Kommuns kommunikation ska ske tillsammans med aktörer som har en positiv image och en verksamhet som ligger i linje med Vision 2025.

Sponsring är en del av kommunens externa marknadsföring och/eller ett sätt att stärka kommunens varumärke som kulturkommun.

Krav för att få sponsring: 

Kultur

Kravet för kommunal kultursponsring är att det främjar konstnärlig verksamhet av hög kvalitet, lockar kommunmedborgarna att ta del av detta och synliggör varumärket ”Sandviken” som kulturkommun genom att vi i kommunen kan erbjuda kulturverksamhet som annars är förknippade med statligt stödda kulturinstitutioner inom områdena litteratur, konst, teater, dans och musik.

Kultursponsring kan även ges till verksamheter eller enstaka evenemang som i sin utformning synliggör ”Sandviken” via genomslag i ”riks- och regionmedia”.

Idrott

Kravet för kommunal idrottssponsring är att varumärket ”Sandviken”, via idrottsprestationer eller idrottstävlingar, synliggörs på riksnivå via genomslag i ”riksmedia”.

Ansökan

All sponsring beslutas och hanteras av Informationskontoret och du kan göra din ansökan här. Vi kontaktar dig därefter inom 2 veckor. Observera att din ansökan är offentlig handling.

Kultursponsring för 2017 klar och nästa ansökningstillfälle är 1 februari 2018.

Ansök om Idrottssponsring 2017 senast 1 juni 2017.


Beskriv kortfattat ansökan.

Sidan uppdaterad: 2017-03-20
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se