Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Inköpskontoret

- utför upphandlingar åt Sandvikens-, Hofors- och Ockelbo kommun och deras bolag.

Inköpskontoret är en central inköps- och upphandlingsfunktion som arbetar för att bygga upp en väl fungerande och smidig inköpsverksamhet i kommunen.

Inköpskontoret ansvarar i första hand för kommunens förvaltningsgemensamma upphandlingar, avtalstecknande och uppföljningar.

Vi jobbar för att samordna kommunkoncernens avtal och inköp, skapa effektiva rutiner internt och externt, sträva efter ett totalekonomiskt tänkande, stimulera miljötänkande vid inköp och upphandling samt att driva införandet av elektronisk handel.

Prenumerera gärna på våra upphandlingar genom att registrera er i Kommers Annons via denna länk:

och vissa av våra direktupphandlingar genom att anmäla ert företag här:

Kontakta Inköpskontoret

Inköpskontoret bemannas vardagar kl 08.00 -- 17.00 av tjänstgörande personal. Personalstyrkan består av inköpschef, 4 upphandlare samt inköpsassistent och e-handelsansvarig.

Kontakta oss gärna på mailadress inkopskontoret@sandviken.se eller tel 026-240000 (Medborgarservice tar emot ditt samtal och hjälper dig vidare).

Lagar och regler

Kommunens upphandlingar regleras i första hand av Lagen om offentlig upphandling (LOU).

Offentlig upphandling finns till för att:

  • främja kostnadseffektivt användande av skattemedel
  • främja fri rörlighet inom EU
  • undanröja ageranden som begränsar konkurrens
  • underlätta för företag att göra affärer med offentlig sektor
  • se till att det företag som säljer de efterfrågade varorna, tjänsterna eller entreprenaderna till de mest förmånliga villkoren vinner

En ny version av LOU gäller från 1 januari 2017. Länk till LOU och annan relevant information hittar du här nedan.

Inköpskontorets arbete med upphandlingar

I vårt arbete med upphandlingar har vi tagit fram en aktivitetsplan som visar hur vi jobbar från ax till limpa, det vill säga från det att ett behov uppstår och identifieras och tills dess att behovet är tillfredsställt och leverantören får betalt för varan/tjänsten.

Aktivitetsplan för upphandling

Samarbete med Skatteverket för att förebygga brottslighet

Ska du lämna anbud eller offert kan det vara bra att känna till att Sandvikens kommun med bolag samarbetar med Skatteverket för att förebygga ekonomisk brottslighet.

För oss är det naturligt att alla som anlitas är seriösa aktörer som inte använder sig av svart arbetskraft, som sköter sina redovisningar och betalning av skatter och avgifter.

Med anledning av detta använder vi oss av Skatteverkets arbetsmetod ”förebygga ekonomisk brottslighet” för kontroll av anlitade företag.

Alla som anlitas av kommunen eller ett kommunalt bolag, oavsett vem som är beställare, omfattas av samarbetet.

Det förebyggande arbetet innebär att vi begär in offentliga uppgifter från Skatteverket om skattestatus för alla företag som är involverade i uppdraget i samband med upphandlingsarbetet, men det kan också ske löpande under avtalets gång.

Skatteverket lämnar information om:

  • Godkänd F-skatt
  • Momsregistrering
  • Arbetsgivarregistrering
  • Eventuell skatteskuld hos Kronofogden
  • Redovisade arbetsgivaravgifter för de tre senaste månaderna

För att lyckas med det förebyggande arbetet är det viktigt att skattestatus kontrolleras i alla led av företag och deras underleverantörer samt underleverantörers underleverantörer osv.

Utländskt företag

Utlandsregistrerat företag, som efter utvärdering kan komma att erbjudas kontrakt och som kommer att utföra arbete i Sverige, ska före avtalets tecknande göra skatteanmälan för godkännande av F-skatt, ev moms- och arbetsgivarregistrering på blankett SKV 4632.

Vad innebär det för mig som avtalsleverantör?

Om du som anlitas av Sandvikens kommun behöver anlita ett annat företag för att genomföra det avtalade uppdraget, så ska kommunen först godkänna företaget.

Godkännande får du när du mailat eller ringt till kommunens kontaktperson med uppgift om organisationsnummer på tilltänkt företag.

När vi gjort kontroll hos Skatteverket gällande de offentliga uppgifterna får du svar av kommunen om företaget får anlitas eller inte.

Under avtalets gång kommer kommunen att löpande göra kontroller av de offentliga uppgifterna.

Faktureringsrutiner för dig som är leverantör till Sandvikens Kommun

Här får du som är leverantör information om vad som är viktigt att tänka på när du ska fakturera Sandviken kommun.
Fakturor till Sandvikens Kommun

Text

Sidan uppdaterad: 2020-10-06
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se