Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Vi samarbetar med Skatteverket


Ska du lämna anbud eller offert kan det vara bra att känna till att Sandvikens kommun med bolag samarbetar med Skatteverket för att förebygga ekonomisk brottslighet.

För oss är det naturligt att alla som anlitas är seriösa aktörer som inte använder sig av svart arbetskraft, som sköter sina redovisningar och betalning av skatter och avgifter.

Med anledning av detta använder vi oss av Skatteverkets arbetsmetod ”förebygga ekonomisk brottslighet” för kontroll av anlitade företag.

Alla som anlitas av kommunen eller ett kommunalt bolag, oavsett vem som är beställare, omfattas av samarbetet.

Det förebyggande arbetet innebär att vi begär in offentliga uppgifter från Skatteverket om skattestatus för alla företag som är involverade i uppdraget i samband med upphandlingsarbetet, men det kan också ske löpande under avtalets gång.

Skatteverket lämnar information om:

  • Godkänd F-skatt
  • Momsregistrering
  • Arbetsgivarregistrering
  • Eventuell skatteskuld hos Kronofogden
  • Redovisade arbetsgivaravgifter för de tre senaste månaderna

För att lyckas med det förebyggande arbetet är det viktigt att skattestatus kontrolleras i alla led av företag och deras underleverantörer samt underleverantörers underleverantörer osv.


Utländskt företag

Utlandsregistrerat företag, som efter utvärdering kan komma att erbjudas kontrakt och som kommer att utföra arbete i Sverige, ska före avtalets tecknande göra skatteanmälan för godkännande av F-skatt, ev moms- och arbetsgivarregistrering på blankett SKV 4632.

 

Vad innebär det för mig som avtalsleverantör?

Om du som anlitas av Sandvikens kommun behöver anlita ett annat företag för att genomföra det avtalade uppdraget, så ska kommunen först godkänna företaget.

Godkännande får du när du mailat eller ringt till kommunens kontaktperson med uppgift om organisationsnummer på tilltänkt företag.

När vi gjort kontroll hos Skatteverket gällande de offentliga uppgifterna får du svar av kommunen om företaget får anlitas eller inte.

Under avtalets gång kommer kommunen att löpande göra avstämningar mot de offentliga uppgifterna.


 

Sidan uppdaterad: 2017-11-03
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se