Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Planerade upphandlingar

Planerade upphandlingar 2017

Avtalsområde

Tid

HVB hem barn och ungdom (upphandlas av Inköp Gävleborg

Pågår

HVB hem vuxna (upphandlas av Inköp Gävleborg)

Pågår

Lekmaterial

Våren 17

Terminalglasögon

Hösten 17

Ledningssystem

Våren 17

Kuvert med tryck

Våren 17

Kem-tekniskt material och Produkter av papper o plast (förbrukningsmaterial)

Överprövas

Vattenanalyser

Våren 17

Kylteknisk service/underhåll


OVK-tjänster


ADR-utbildning


Gas/gasol

Våren -17

Revisionstjänster

Hösten 17

Fler upphandlingar, ej tidsplanerade

 

Skyltar inne/ute

 

Inredningstextilier med tillhörande tjänster


Textilier övrigt (kuddar, täcken, mattor etc.)


Tapetserartjänster


Dragskåp med service o underhåll


Hotellövernattning, lokalt

 

 

Sidan uppdaterad: 2017-04-18
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se