Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Upphandling av mjölk, filmjölk och grädde

Sandvikens Kommun har gjort en ny upphandling som innefattar mjölk, filmjölk och grädde. Upphandlingen gäller alla kommunala verksamheter t.ex. skolor, förskolor och äldreboenden.

I upphandlingen har krav ställts enligt Upphandlingsmyndighetens kravbibliotek. Detta innefattar bl.a. kvalitetssäkring, spårbarhet och information om i vilket land som djuret är uppfött och mjölkråvaran tillverkad i. Krav på betesdrift d.v.s. att korna under sommarhalvåret ska ha tillgång till bete minst 6 timmar per dygn under minst 2 månader per år samt att fodersoja ska vara ansvarsfullt producerad med bl.a. efterlevnad av lagstiftning och rättvisa arbetslivsvillkor. Även krav på djurskydd har ställts t.ex. att antibiotikaförskrivning endast får användas efter ordination av veterinär och inte i tillväxtfrämjande syfte och att operativa ingrepp endast får ske efter att djuren varit helt lokalt bedövade vid avhorning eller bränning av hornanlag. Dessutom ska djurens foder under hela uppfödningstiden vara GMO-fritt (GMO=genetiskt modifierade organismer).

I upphandlingen har två leverantörer lämnat anbud, Martin & Servera samt Gävleortens mejeriförening. Kostnaden i Martin & Serveras anbud var ca 24 % lägre än kostnaden i Gefleortens anbud. Sandvikens Kommun kommer i det nya avtalet att minska årskostnaden med 680 000 kr.

Fakta

  • Martin & Servera har Arla som underleverantör av mjölkprodukter och har uppgett att all mjölk är svensk.
  • Gefleortens Mejeriförening ägs av Arla
  • Det nya avtalet gäller från 1 november
  • Sandvikens kommun köper ca 247 700 liter mjölk/år
  • Exempel på kostnad för 1 liter mellanmjölk på de olika anbuden
    • Martin & Servera: 6:53 kr
    • Gefleortens: 10:90 kr

Kontaktinformation

Maria Eriksson, chef för Servicekontoret
Helena Wallbom, chef för Inköpskontoret
026-24 00 00

Sidan uppdaterad: 2019-09-23
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se