Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret är kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och valnämndens expedition och sekretariat. Det är också sekretariat till kommundirektör och kommunalråd.

Kontoret handlägger administrativa och samordnande uppgifter för den politiska ledningen, juridiska frågor, kommunarkiv och överförmyndarexpedition.

Kontakta Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret finns i Stadshuset. Tel. 026-24 00 00, fax 026-27 39 80,
e-post: kommun@sandviken.se

Personal

Ann-Sofie Hedenström, chef
tel: 026-24 12 14
E-post: ann-sofie.hedenstrom@sandviken.se

Anders Asplund, kommunjurist, notarius publicus
tel: 026-24 12 53
E-post: anders.asplund@sandviken.se

Henrik Ravin, analytiker 
tel: 026-24 12 24
E-post: henrik.ravin@sandviken.se 

Erika Rosén, kvalitetsutvecklare
tel: 026-24 0016
E-post: erika.rosen@sandviken.se

Carina Spjuth, kvalitetsutvecklare
tel: 026-24 19 03
E-post: carina.spjuth@sandviken.se

Anna Boman, utredare
tel: 026-24 19 03
E-post: anna.boman@sandviken.se

Christian Blank, utredare
tel: 026-24 17 33
E-post: christian.blank@sandviken.se

Lars Flintberg, verksamhetsutvecklare
tel: 026-24 16 47
E-post: lars.flintberg@sandviken.se

Tommie Floreus, administrativ chef
tel: 026-24 11 63
E-post: tommie.floreus@sandviken.se

Susanna Gaddenius, huvudregistrator/utvecklare
tel: 026-24 11 86
E-post: susanna.gaddenius@sandviken.se

Angelica Lindberg, kommunsekreterare
tel: 026-24 11 73
E-post: angelica.lindberg@sandviken.se

Pia Åberg, registrator/valadministratör
tel: 026-24 12 25
E-post: pia.aberg@sandviken.se

Lina Olsson Björk, registrator/assistent
tel: 026-24 12 11 
E-post: lina.olsson.bjork@sandviken.se 

Kristina Bratberg, assistent
tel: 026-24 12 26
E-post: kristina.bratberg@sandviken.se

Katrin Bejmar, chef medborgarservice
tel: 026-24 15 30
E-post: katrin.bejmar@sandviken.se

Nina Knutsson, vägledare för Finskt förvaltningsområde
tel: 026-24 12 18
E-post: nina.knutsson@sandviken.se

Dalia Goro, chef överförmyndarenheten
tel: 026-24 00 15
E-post: dalia.goro@sandviken.se

Ann-Chatrine Hjalmarsson, överförmyndarhandläggare
tel: 026-24 12 16
E-post: ann-chatrine.hjalmarsson@sandviken.se

Sofie Lindskog, överförmyndarhandläggare
tel: 026-24 03 05
E-post: sofie.lindskog@sandviken.se

Stefan Robertsson, överförmyndarhandläggare
tel: 026-24 03 04
E-post: stefan.robertsson@sandviken.se

Hittade du informationen du sökte?

Sidan uppdaterad: 2018-11-13
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se