Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret är kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och valnämndens expedition och sekretariat. Det är också sekretariat till kommundirektör och kommunalråd.

Kontoret handlägger administrativa och samordnande uppgifter för den politiska ledningen, juridiska frågor, kommunarkiv och överförmyndarexpedition.

Kommunledningskontoret finns i Stadshuset, våning fyra och fem. Tel. 026-24 00 00, fax 026-27 39 80,
e-post: kommun@sandviken.se

Personal:

Ann-Sofie Hedenström, chef
tel: 026-24 12 14
E-post: ann-sofie.hedenstrom@sandviken.se

Tommie Floreus, administrativ chef
tel: 026-24 11 63
E-post: tommie.floreus@sandviken.se

Anders Asplund, kommunjurist, notarius publicus
tel: 026-24 12 53
E-post: anders.asplund@sandviken.se

Angelica Lindberg, kommunsekreterare
tel: 026-24 11 73
E-post: angelica.lindberg@sandviken.se

Susanna Gaddenius, huvudregistrator/utvecklare
tel: 026-24 11 86
E-post: susanna.gaddenius@sandviken.se

Pia Åberg, registrator
tel: 026-24 12 25
E-post: pia.aberg@sandviken.se

Ann-Chatrine Hjalmarsson, chef överförmyndarenheten
tel: 026-24 12 16
E-post: ann-chatrine.hjalmarsson@sandviken.se

Peter Landstöm, överförmyndarhandläggare 
tel: 026-24 00 14 
E-post: peter.landstrom@sandviken.se 

Dalia Goro, handläggare överförmyndarenheten
tel: 026-24 00 15
E-post: dalia.goro@sandviken.se

Christina Enbom, assistent överförmyndarenheten
tel: 026-24 0016
E-post: christina.enbom@sandviken.se

Lars Flintberg, verksamhetsutvecklare
tel: 026-24 16 47
E-post: lars.flintberg@sandviken.se

Anna Boman, utredare
tel: 026-24 19 03
E-post: anna.boman@sandviken.se

Henrik Ravin, analytiker 
tel: 026-24 12 24
E-post: henrik.ravin@sandviken.se 

Jonas Åström, informationssäkerhetssamordnare
tel: 026-24 15 07
E-post: jonas.astrom@sandviken.se

Nina Knutsson, vägledare för Finskt förvaltningsområde
tel: 026-24 12 18 
E-post: nina.knutsson@sandviken.se

Katrin Bejmar, chef medborgarservice
tel: 026-24 15 30
E-post: katrin.bejmar@sandviken.se

Anders Lundell, EU-strateg
tel: 026-24 12 24
E-post: anders.lundell@sandviken.se

Christian Blank, EU-samordnare
tel: 026-24 17 33
E-post: christian.blank@sandviken.se

Lina Olsson Björk, assistent
tel: 026-24 12 11 
E-post: lina.olsson.bjork@sandviken.se 

Kristina Bratberg, assistent
tel: 026-24 12 26
E-post: kristina.bratberg@sandviken.se

Sidan uppdaterad: 2016-11-29
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se