Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret är kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och valnämndens expedition och sekretariat. Det är också sekretariat till kommundirektör och kommunalråd.

Kontoret handlägger administrativa och samordnande uppgifter för den politiska ledningen, juridiska frågor, kommunarkiv och överförmyndarexpedition.

Kommunledningskontoret finns i Stadshuset, våning fyra och fem. Tel. 026-24 00 00, fax 026-27 39 80,
e-post: kommun@sandviken.se

Personal:

Ann-Sofie Hedenström, chef
tel: 026-24 12 14
E-post: ann-sofie.hedenstrom@sandviken.se

Tommie Floreus, administrativ chef
tel: 026-24 11 63
E-post: tommie.floreus@sandviken.se

Anders Asplund, kommunjurist, notarius publicus
tel: 026-24 12 53
E-post: anders.asplund@sandviken.se

Angelica Lindberg, kommunsekreterare
tel: 026-24 11 73
E-post: angelica.lindberg@sandviken.se

Susanna Gaddenius, huvudregistrator/utvecklare
tel: 026-24 11 86
E-post: susanna.gaddenius@sandviken.se

Pia Åberg, registrator/valadministratör
tel: 026-24 12 25
E-post: pia.aberg@sandviken.se

Lars Flintberg, verksamhetsutvecklare
tel: 026-24 16 47
E-post: lars.flintberg@sandviken.se

Anna Boman, utredare
tel: 026-24 19 03
E-post: anna.boman@sandviken.se

Henrik Ravin, analytiker 
tel: 026-24 12 24
E-post: henrik.ravin@sandviken.se 

Christian Blank, EU-samordnare
tel: 026-24 17 33
E-post: christian.blank@sandviken.se

Lina Olsson Björk, registrator/assistent
tel: 026-24 12 11 
E-post: lina.olsson.bjork@sandviken.se 

Kristina Bratberg, assistent
tel: 026-24 12 26
E-post: kristina.bratberg@sandviken.se

Katrin Bejmar, chef medborgarservice
tel: 026-24 15 30
E-post: katrin.bejmar@sandviken.se

Nina Knutsson, vägledare för Finskt förvaltningsområde
tel: 026-24 12 18
E-post: nina.knutsson@sandviken.se

Erika Rosén, chef överförmyndarenheten
tel: 026-24 0016
E-post: erika.rosen@sandviken.se

Ann-Chatrine Hjalmarsson, överförmyndarhandläggare
tel: 026-24 12 16
E-post: ann-chatrine.hjalmarsson@sandviken.se

Dalia Goro, överförmyndarhandläggare
tel: 026-24 00 15
E-post: dalia.goro@sandviken.se

Sidan uppdaterad: 2018-06-27
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se