Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret är kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och valnämndens expedition och sekretariat. Det är också sekretariat till kommundirektör och kommunalråd.

Kontoret handlägger administrativa och samordnande uppgifter för den politiska ledningen, juridiska frågor, kommunarkiv och överförmyndarexpedition.

Kontakta Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret finns i Stadshuset. Tel. 026-24 00 00,
e-post: kommun@sandviken.se

Personal

Ann-Sofie Hedenström, chef
tel: 026-24 12 14
E-post: ann-sofie.hedenstrom@sandviken.se

Anders Asplund, kommunjurist, notarius publicus
tel: 026-24 12 53
E-post: anders.asplund@sandviken.se

Adrian Henriksson Severin, Informationssäkerhetssamordnare/dataskyddsombud
te:026-240752                         E-post:adrian.henriksson.severin@sandviken.se                         

Erika Rosén, kvalitetsutvecklare
tel: 026-24 0016
E-post: erika.rosen@sandviken.se

Carina Spjuth, kvalitetsutvecklare
tel: 026-24 19 03
E-post: carina.spjuth@sandviken.se

Anna Boman, utredare
tel: 026-24 19 03
E-post: anna.boman@sandviken.se

Christian Blank, utredare
tel: 026-24 17 33
E-post: christian.blank@sandviken.se

Angelica Lindberg, utredare
tel:
E-post: angelica.lindberg@sandviken.se

Lars Flintberg, verksamhetsutvecklare
tel: 026-24 16 47
E-post: lars.flintberg@sandviken.se

Tommie Floréus, administrativ chef
tel: 026-24 11 63
E-post: tommie.floreus@sandviken.se

Susanna Gaddenius, huvudregistrator/utvecklare
tel: 026-24 11 86
E-post: susanna.gaddenius@sandviken.se

Helena Jäderkvist, kommunsekreterare
tel: 026-24 11 73
E-post: helena.jaderkvist@sandviken.se

Pia Åberg, registrator/valadministratör
tel: 026-24 12 25
E-post: pia.aberg@sandviken.se

Kristina Bratberg, assistent
tel: 026-24 12 26
E-post: kristina.bratberg@sandviken.se

Dalia Goro, chef överförmyndarenheten
tel: 026-24 00 15
E-post: dalia.goro@sandviken.se

Sofie Lindskog, överförmyndarhandläggare
tel: 026-24 03 05
E-post: sofie.lindskog@sandviken.se

Stefan Robertsson, överförmyndarhandläggare
tel: 026-24 03 04
E-post: stefan.robertsson@sandviken.se

Sidan uppdaterad: 2019-09-25
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se