Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

EU-stöd

Kommunstyrelseförvaltningen har i uppdrag att stötta kommunen kring internationella frågor och arbeta med verksamhetsutveckling med ett EU-perspektiv. Med utgångspunkt från kommunens Vision 2025 bidrar vi till att möjligheterna inom EU:s olika stödfonder för projekt och internationella samverkansmöjligheter tas tillvara.

Informera, inspirera och initiera

Vi finns till stöd främst för kommunens enheter och kommunala bolag när det gäller utveckling med EU-stöd och internationella frågor, externa projektmedel, samverkan och synergier, men kan även ge råd till näringslivet i kommunen och föreningar. Kontakta oss gärna, se kontaktuppgifter längre ned på sidan.

Till oss kan du vända dig om du söker:

  • information om möjligheter till EU- och andra externfinansierade stöd och utbyten
  • hjälp att formulera och strukturera möjliga idéer till EU- och andra externfinansierade projekt
  • assistens vid utformning av ansökningshandlingar, uppföljning och redovisning av stödbeslut
  • kontakter med nätverk, andra projektdeltagare och myndigheter

Kontakta oss:

Christian Blank
Utredare
Tel. 026-24 17 33
E-post: christian.blank@sandviken.se

Anders Lundell
EU-Strateg / verksamhetsutvecklare
Tel. 026-24 02 99
E-post: anders.lundell@sandviken.se

Besöksadresser: Stadshuset, Odengatan 37, Sandviken
Sandbacka Science Park: Högbovägen 45, Sandviken

Brysselkontoret

Vi ingår i nätverket Central Swedenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Projektrådgivning (i Sandviken eller plats som avtalas) med Central Swedens handläggare som kan hjälpa till med att hitta rätt program, samarbetspartner med mera, kan bokas via Kommunledningskontoret.

Urval av EU-program

Norra Mellansverige

Omfattar Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län. Två delprogram med varsitt kontor i Gävle.

Tillväxtverket är förvaltningsmyndighet för det delprogram som finansieras av Regionala Fonden. Regional utveckling,tillväxt och företagande samt forskning med mera, stöds främst via denna fond.

Tillväxtverkets webbplats för Norra Mellansverigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Svenska ESF-rådet är förvaltningsmyndighet för Socialfondsprogrammet. Arbetsmarknadsinsatser och kompetensutveckling.

ESF-rådets webbplats för Norra Mellansverigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Erasmus+

Erasmus+ är EU:s program för främjande av internationellt samarbete och utbyte inom utbildning, ungdom och idrott.

Förvaltningsmyndighet är Universitets- och högskolerådet (UHR).

UHR:s webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) hanterar den del som heter "Erasmus+ Ung och Aktiv" . Denna del av Erasmus+ berör unga utanför själva utbildningssystemet.

MUCF:s webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Leader - lokalt ledd utveckling

Stöd till mindre lokala projekt för landsbygdsutveckling. Sandvikens kommun omfattas av två Leaderområden:

Österfärnebo och Gysinge med närområden tillhör Leader Nedre Dalälvenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Resten av kommunen, centralorten undantagen, tillhör Leader Gästrikebygden.
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterad: 2019-02-22
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se