Kultur- och fritidsförvaltningen

Kultur- och fritidsförvaltningen är den del av kommunen som ansvarar för kultur- och fritidsverksamhet såsom Kulturcentrum, bibliotek, konsthall, kulturskola och museer. Föreningsstöd och stöd till studieförbund, idrotts- och friluftsliv, ungdomsgårdar och ungdomsfrågor, fritidsanläggningar, friluftsbad och Parkbadet ingår även i förvaltningen.

Adress och Kontaktinformation

Besöksadress: Kulturcentrum
Köpmangatan 5 - 7 våning 3
Postadress: 811 80  SANDVIKEN
Tel: 026-24 00 00 
E-post: kultur.fritidsnamnden@sandviken.se

Personal Kultur- och fritidskontoret

Kultur- och fritidschef

Kenneth Johansson, 026 - 24 13 01
kenneth.johansson@sandviken.se

Förvaltningsekonom

Emma Zettlin, 026 - 24 13 02
emma.zettlin@sandviken.se

Kultur- och fritidskontoret

Raluca Ionescu-Gabor, Nämndsekreterare/Utredare
026-24 11 03
raluca.ionescu-gabor@sandviken.se

Ingela Lindberg, HR-konsult, 026 - 24 18 82
ingela.lindberg@sandviken.se

Kulturenheten

Marcus Strand, Enhetschef, 026 - 24 16 12
marcus.strand@sandviken.se

Anders Selgeryd, Producent, 026 - 24 15 26
anders.selgeryd@sandviken.se

Emilia Nilsson, Kultursamordnare, 026 - 24 11 79
emilia.nilsson@sandviken.se

Emelie Hermansson, Informatör/Administratör, 026 - 24 20 56
emelie.hermansson@sandviken.se


Fritidsenheten

Niklas Bergdahl, Enhetschef 026 - 24 11 07
niklas.bergdahl@sandviken.se

Erik Wilhelmsson, Fritidssamordnare, 026 - 24 19 66
erik.vilhelmsson@sandviken.se

Kalle Bergdahl, Friluftssamordnare/Verksamhetsledare Ung Fritid, 026 - 24 16 05
karl.bergdahl@sandviken.se

Sofia Lindström, Verksamhetsutvecklare ungdom, 026 - 24 18 63
sofia.lindstrom@sandviken.se