Prestations- och kvalitetsmått, Kultur- och fritidsförvaltningen

Prestations- och kvalitetsmått 2013 -2015
   Prognos

 

201320142015
Huvudbibliotek   
Antal lån310 437298 000315 000
-andel barn- och ungdomsmedier50%50%50%
Antal besökare309 210230 645330 000
Konsthallen   
Antal besök10 00011 00012 000
    
Parkbadet184 143173 000210 000
    
Föreningsstöd   
Idrottsföreningar kr/invånare182204167
Idéburna föreningar kr/invånare11,51515
Kulturföreningar kr/invånare445650
Ungdomsgårdar kr/invånare118118118
Sociala föreningarkr/invånare27,52626
Studieförbund kr/invånare343434
Kulturskolan   
Antal elever i frivillig verksamhet870890900
Antal barn i grundskoleverksamhe4 00024002 000
    
Antal årsarbetare på förvaltningen798480