Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Visionsrådet för Jernvallenområdet

Styrelsen för Göransson Arena AB begärde i augusti 2011 till Kultur- och Fritidsnämnden i Sandvikens kommun att nämnden skulle tillsätta en arbetsgrupp för att utarbeta och presentera en övergripande långsiktig strategi för Jernvallen med Göransson Arena.

Kultur och Fritidsnämnden i Sandviken beslöt 2011-10-20 att bilda en arbetsgrupp i syfte att utarbeta en framtida strategi och vision för Jernvallenområdet. Vid ett möte mellan Kultur och Fritidsnämnden samt föreningarna på Jernvallen utsåg föreningarna tre representanter att ingå i Visionsrådet och att ansvara för avrapportering till övriga föreningar. Arbetsgruppen har tagit sig namnet "Visionsrådet".

Visionsrådet har arbetat fram en framtidsstrategi och vision för Jernvallenområdet.
Framtidsstrategi och vision för Jernvallenområdet Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.