Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Omsorgsförvaltningen

Äldre

Omsorgsförvaltningens verksamhet för äldre m. fl. består bland annat av hemtjänst, vård- och omsorgsboenden (äldreboenden) och träffpunkter.

Strävan är att äldreomsorgen ska bygga på samarbete mellan den enskilde, närstående och personal. Personal som har goda kunskaper inom omsorg och vård.

Personer med  funktionsnedsättning

Omsorgsförvaltningen ansvarar för omsorger om personer med  funktionsnedsättningar.

Förvaltningen ger människor med funktionsnedsättningar stöd genom insatser i det dagliga livet.

Ur Handikapplan 2014PDF (pdf, 570 kB): Sandvikens kommun ska utvecklas till en, för alla människor tillgänglig kommun, där även personer med funktionsnedsättning ska ges likvärdiga förutsättningar att ta del av samhällsutbudet och kunna verka och bo tillsammans i en god samhällsmiljö.

Organisation

Omsorgsförvaltningens organisation: OrganisationPDF (pdf, 195.7 kB)

Politiskt ansvarig för omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning i Sandvikens kommun är Omsorgsnämnden.

Intresserad av arbete hos oss?

Du som är intresserad av att arbeta inom vård och omsorg och vill veta mer, även när vi inte aktivt söker medarbetare, läs mer om vart du kan vända dig med en "spontanansökan": Arbeta som korttidsvikarie inom Omsorgsförvaltningen.

Utannonserade tjänster finner du under: Lediga jobb

Besöksadress:

Hamngatan 12 Sandviken

Postadress:

Omsorgsförvaltningen
811 80 SANDVIKEN

Telefon: 026-24 00 00 (Medborgarservice)

Förvaltningschef

Anette Wikblom
Telefon: 026-24 13 77
E-post: anette.wikblom@sandviken.se

 

 

Om socialtjänst

Med socialtjänst menas omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning samt stöd och hjälp till enskilda och familjer när det gäller ekonomiskt bistånd, försörjningsstöd, missbruksvård, barn- och ungdomsvård, familjerättsliga frågor med mer.

Omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättningar ansvarar Omsorgs­förvaltningen för.

Individ- och familjeomsorgsförvaltningen ansvarar för stöd och hjälp till enskilda och familjer när det gäller ekonomiskt bistånd, försörjningsstöd, missbruksvård, barn- och ungdomsvård, familjerättsliga frågor med mer.
Läs mer om: Individ- och familljeomsorgsförvaltningen

Sidan uppdaterad: 2018-06-14
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se

Länkar