Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

KHR-Kommunala handikapprådet

Kommunala handikapprådet (KHR) är ett politiskt utsett rådsorgan för ömsesidig information och samråd mellan kommunens nämnder, styrelser, bolag och handikapporganisationerna.
KHR är underställt Omsorgsnämnden. KHR verkar för full tillgänglighet i samhället.

Vad gör handikapprådet?

 • Ett råd där information ges och synpunkter tas emot.
 • Remissorgan i kommunala planerings - och utredningsfrågor.
 • Synliggör personer med funktionsnedsättningar.

Representanter i Kommunala handikapprådet

 • Ordförande, ON: Robert Sten
 • Vice ordförande, ON: Rolf Jägare
 • Hörselskadades förening (HRF),Carl-Erik Larsson
 • Riksförbundet för social och mental hälsa (RMSH), Rose-Marie Andersson
 • Hjärt/lungföreningen, Kerstin Alm
 • Reumatikerföreningen, Sven-Erik Larsson
 • Afasiförbundet, Gerd Selling
 • Synskadades förening (SRF), Jan-Åke Mood
 • För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning (FUB), Elisabet Lindelöf
 • Bröstcancerföreningen, Vakant
 • Neuroförbundet, Rosa Nilsson
 • Svenska Diabetesförbundet, Lars-Arne Eriksson
 • Personskadeförbundet, Agneta Rudsänger
 • Riksförbundet för röreslehindrade barn och ungdomar (RBU). Åsa Granquist

Ersättare

 • ON: Johan Sällström
 • KF: Johan Sällström
 • Hörselskadades förening, Conny Bergsman
 • Hjärt/lungföreningen, Ragnar Nilsen
 • Reumatikerföreningen, Sonja Olsson
 • Afasiförbundet, Ulla Olsson
 • Synskadades förening (SRF), Jörgen Sjöstedt, 
 • För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning (FUB), Peter Forsberg
 • Bröstcancerföreningen, Vakant
 • Neuroförbundet, Therese Henriksson
 • Svenska Diabetesförbundet, Karin Eriksson

Övriga

 • Sekreterare: Gloria Gruber

Protokoll

2022

KHR protokoll 2022-05-25 Pdf, 114 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 114 kB)

KHR Protokoll 2022-03-01 Pdf, 690.1 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 690.1 kB)

2019

KHR Protokoll 2021-11-24 Pdf, 213 kB. (Pdf, 213 kB)

KHR protokoll 2019 03 06 Pdf, 2.5 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 2.5 MB)

KHR protokoll 2019 05 08 Pdf, 2.2 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 2.2 MB)

KHR protokoll 2019 09 11 Pdf, 2.2 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 2.2 MB)

KHR protokoll 2019 11 13 Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1.8 MB)