KHR-Kommunala handikapprådet

Kommunala handikapprådet (KHR) är ett politiskt utsett rådsorgan för ömsesidig information och samråd mellan kommunens nämnder, styrelser, bolag och handikapporganisationerna.
KHR är underställt Omsorgsnämnden. KHR verkar för full tillgänglighet i samhället.

Vad gör handikapprådet?

 • Ett råd där information ges och synpunkter tas emot.
 • Remissorgan i kommunala planerings - och utredningsfrågor.
 • Synliggör personer med funktionsnedsättningar.

Representanter i Kommunala handikapprådet

 • Ordförande, ON: Robert Sten
 • Vice ordförande, KF: vakant
 • Helena Sundberg, Psoriasisförbundet
 • Conny Bergsman, Hörselskadades förening
 • Rose-Marie Andersson, Riksförbundet för social och mental hälsa
 • Kerstin Alm, Hjärt/lungföreningen
 • Sven-Erik Larsson, Reumatikerföreningen
 • Gerd Selling, Afasiföreningen
 • Jan-Åke Mood, Synskadades förening
 • Elisabet Lindelöf, FUB - För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning
 • Vakant, Bröstcancerföreningen
 • Rosa Nilsson, Neuroförbundet
 • Lars-Arne Eriksson, Svenska Diabetesförbundet

Ersättare

 • ON: Rolf Jägare
 • KF: Johan Sällström
 • Carl-Eric Larsson, Hörselskadades förening
 • Lil Benton, Psoriasisförbundet
 • Ragnar Nilsen, Hjärt/lungföreningen
 • Sonja Olsson, Reumatikerföreningen
 • Ulla Olsson, Afasiföreningen
 • Jörgen Sjöstedt, Synskadades förening
 • Agneta Bergman, FUB - För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning
 • Vakant, Bröstcancerföreningen
 • Therese Henriksson, Neuroförbundet
 • Karin Eriksson, Svenska Diabetesförbundet

Övriga

 • Sekreterare: Maria Thuman


Protokoll

2019

KHR protokoll 2019 03 06 Pdf, 2.5 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 2.5 MB)

KHR protokoll 2019 05 08 Pdf, 2.2 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 2.2 MB)

KHR protokoll 2019 09 11 Pdf, 2.2 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 2.2 MB)

KHR protokoll 2019 11 13 Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1.8 MB)

Äldre protokoll, 2013-2018

2018

KHR protokoll 2018 11 14 Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1.7 MB)

KHR protokoll 2018 10 17 Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1.7 MB)

KHR protokoll 2018 05 09 Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1.4 MB)

KHR protokoll 2018 03 07 Pdf, 2.2 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 2.2 MB)

 

2017

KHR protokoll 2017 12 07 Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1.1 MB)

KHR protokoll 2017 11 13 Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 3 MB)

KHR protokol 2017 09 14 Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1.8 MB)

KHR protokoll 2017 05 10 Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 2 MB)

KHR protokoll 2017 03 09 Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1.5 MB)


2016

KHR protokoll 2016 12 08 Pdf, 810.9 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 810.9 kB)

KHR protokoll 2016 11 08 Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1 MB)

KHR protokoll 2016 09 13 Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1.3 MB)

KHR protokoll 2016 05 12 Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1.3 MB)

KHR protokoll 2016 03 08 Pdf, 1.3 MB. (Pdf, 1.3 MB)

2015

KHR protokoll 2015 11 03 Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1.1 MB)

KHR protokoll 2015 09 08 Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1.2 MB)

KHR protokoll 2015 05 04 Pdf, 936.9 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 936.9 kB)

KHR protokoll 2015 02 24 Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1.7 MB)

2014

KHR protokoll 2014 10 08 Pdf, 16.1 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 16.1 kB)

KHR protokoll 2014 03 05 Pdf, 330.3 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 330.3 kB)

2013

KHR protokoll 2013 12 11 Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1 MB)

KHR protokoll 2013 10 09 Pdf, 22.9 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 22.9 kB)

KHR-protokoll 2013 09 11 Pdf, 11.3 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 11.3 kB)

KHR-protokoll 2013 05 08 Pdf, 14 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 14 kB)