Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

KHR-Kommunala handikapprådet

Kommunala handikapprådet (KHR) är ett politiskt utsett rådsorgan för ömsesidig information och samråd mellan kommunens nämnder, styrelser, bolag och handikapporganisationerna.
KHR är underställt Omsorgsnämnden. KHR verkar för full tillgänglighet i samhället.

Vad gör handikapprådet?

 • Ett råd där information ges och synpunkter tas emot.
 • Remissorgan i kommunala planerings - och utredningsfrågor.
 • Synliggör personer med funktionsnedsättningar.

Representanter i Kommunala handikapprådet

 • Ordförande, ON: Anna-Greta Elfström Olsson
 • Vice ordförande, ON: Robert Sten
 • Hörselskadades förening (HRF),Carl-Erik Larsson
 • Riksförbundet för social och mental hälsa (RMSH), Margareta Wigren
 • Hjärt/lungföreningen, Bo Nordling
 • Reumatikerföreningen, Sven-Erik Larsson
 • Afasiförbundet, Gerd Selling
 • Synskadades förening (SRF), Jan-Åke Mood
 • För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning (FUB), Elisabet Lindelöf
 • Bröstcancerföreningen, Vakant
 • Neuroförbundet, Rosa Nilsson
 • Svenska Diabetesförbundet, Lars-Arne Eriksson
 • Personskadeförbundet, Agneta Rudsänger
 • Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar (RBU). Åsa Granquist

Ersättare

 • ON: Marie Frestadius
 • KF: Linda Pettersson Lind
 • Hörselskadades förening, Elmar Thingström
 • Hjärt/lungföreningen, Ragnar Nilsen
 • Reumatikerföreningen, Sonja Olsson
 • Afasiförbundet, Elsebritt Larsson
 • Synskadades förening (SRF), Karin Riddström
 • För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning (FUB), Clas Harrysson
 • Bröstcancerföreningen, Vakant
 • Neuroförbundet, Therese Henriksson
 • Svenska Diabetesförbundet, Karin Eriksson

Övriga

 • Sekreterare: Maria Lindkvist

Protokoll

2023