Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

KPR-Kommunala Pensionärsrådet

Kommunens pensionärsråd (KPR) är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för pensionärernas riksorganisationer inom kommunen. Rådet är en viktig kanal till de äldre i samhället, vilka i hög grad omfattas av kommunens beslut.

Det kommunala pensionärsrådet verkar inom hela kommunen och är underställt Omsorgsnämnden.
                       
Kommunen ska i pensionärsrådet samråda och informera om sin verksamhet, planerade förändringar samt resultatet av olika åtgärder som har eller kan få aktualitet för kommunens pensionärer.

KPR är remissorgan i frågor som berör äldre som har eller kan få aktualitet för kommunens pensionärer.

Representanter

 • Ordförande, KF:Robert Sten
 • Lena Nyström, SPF
 • Berit Lusth, SPF
 • Gerd Leino, SKPF
 • Anne-Chatrine Berg, PRO
 • Sigrid Ranglèn, PRO
 • Mikael Rosén, PRO
 • Lena Palmberg, Demensföreningen

Ersättare

 • ON:Sven-Olov Evermo
 • KF: Stefan Wigö
 • Alvar Olsson, SPF
 • Sven Andersson, SPF
 • Berit Lindqvist Pedersen, PRO
 • Leif Westrin, PRO
 • Bengt-Åke Lindblom, PRO
 • Mona Olander, SKPF

Övriga

 • Sekreterare: Maria Lindkvist

Protokoll

2023