Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Kommunala bolag och stiftelser

Kommunkoncernen är samlingsnamnet på de bolag, stiftelser och förbund som kommunen helt eller delvis ingår i eller äger. De som bestämmer i bolagen är respektive styrelse, i vilken det vanligtvis finns utsedda politiker eller tjänstemän från Sandvikens kommun. Information om vilka politiker som ingår i styrelserna finns i förtroendemannaregistret

Kommunfullmäktige har fastställt särskilda ägardirektiv och bolagsordningar för de kommunala bolagen.

Sandvikens Stadshus AB, 100%

Sandvikens Stadshus AB är moderbolag i Sandviken kommuns bolagskoncern och verkar som kommunens holdingbolag för hel- och delägda företag.
Sandvikens Stadshus AB

Högbo Bruks AB, 100%

Högbo Bruks AB förvaltar och utvecklar området Högbo Bruk genom att vårda och tillgängliggöra den kulturhistoriska miljön, skapa trygga miljöer för kulturupplevelser och friluftsaktiviteter, bygga och förvalta lokaler som utvecklar näringsverksamheten samt förvalta kommunkoncernens skogsinnehav med hänsyn till miljö och friluftsliv. www.hogbobruk.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Göransson Arena AB 100%

Bolaget förvaltar och utvecklar idrotts- och fritidsområdet Jernvallen samt driver verksamhet i Göransson Arena.
www.goranssonarena.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sandvikens Specialfastigheter AB 100%

Bolaget äger fastigheten Göransson Arena.
Sandvikens Specialfastigheter AB

Sandviken Energi AB, 100%

Producerar, distribuerar och handlar med elektricitet och fjärrvärme, samt sköter utbyggnad och drift av kommunens data- och telenät, Sandnet.
www.sandvikenenergi.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sandvikenhus AB, 100%

Kommunalt bostadsföretag som sköter och hyr ut bostäder, samt många av de lokaler som kommunen bedriver verksamhet i.
www.sandvikenhus.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Knuten fastigheter HB

Ägs av Sandvikenhus AB. Knuten Fastigheter HB äger byggnader med affärslokaler och lägenheter i Sandvikens centrum.

Gästrike Räddningstjänstförbund, 30%

Organiserar och driver räddningstjänsten i Sandviken, Gävle, Hofors och Ockelbo.
Gästrike Räddningstjänstförbund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gästrike Återvinnare, 24%

Sköter den kommunala avfallshanteringen i Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby. Förbundet leds av representanter från de fem kommunerna.
www.gastrikeatervinnare.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sandvik Utbildnings AB, 9%

Sandvikens kommun och Sandvik AB driver sedan 2002 tillsammans ett utbildningsbolag omfattande Gymnasieskola (Göranssonska Skolan) och Uppdragsutbildning. I bolaget finns även Traineeprogrammet som i sin helhet finansieras av Sandvik AB.
www.goranssonskaskolan.com Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.