Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00

Kommunala bolag och stiftelser

Kommunkoncernen är samlingsnamnet på de bolag, stiftelser och förbund som kommunen helt eller delvis ingår i eller äger. De som bestämmer i bolagen är respektive styrelse, i vilken det vanligtvis finns utsedda politiker eller tjänstemän från Sandvikens kommun. Information om vilka politiker som ingår i styrelserna finns i förtroendemannaregistret

Kommunfullmäktige har fastställt särskilda ägardirektiv och bolagsordningar för de kommunala bolagen.

Sandvikens Stadshus AB, 100%

Sandvikens Stadshus AB är moderbolag i Sandviken kommuns bolagskoncern och verkar som kommunens holdingbolag för hel- och delägda företag.
Sandvikens Stadshus AB

Högbo Bruk AB, 100%

Bolaget är ägare till Högbo Bruk och förvaltar dess mark och anläggningar. Bolaget förvaltar även den del av kommunens markinnehav som utgör produktiv skogsmark.
www.hogbobruk.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Göransson Arena AB 100%

Bolaget förvaltar och utvecklar idrotts- och fritidsområdet Jernvallen samt driver verksamhet i Göransson Arena.
www.goranssonarena.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sandvikens Specialfastigheter AB 100%

Bolaget äger fastigheten Göransson Arena.
Sandvikens Specialfastigheter AB

Sandviken Energi AB, 100%

Producerar, distribuerar och handlar med elektricitet och fjärrvärme, samt sköter utbyggnad och drift av kommunens data- och telenät, Sandnet.
www.sandvikenenergi.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sandvikenhus AB, 100%

Kommunalt bostadsföretag som sköter och hyr ut bostäder, samt många av de lokaler som kommunen bedriver verksamhet i.
www.sandvikenhus.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Knuten fastigheter HB

Ägs av Sandvikenhus AB. Knuten Fastigheter HB äger byggnader med affärslokaler och lägenheter i Sandvikens centrum.

Gästrike Räddningstjänstförbund, 30%

Organiserar och driver räddningstjänsten i Sandviken, Gävle, Hofors och Ockelbo.
Gästrike Räddningstjänstförbundlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Gästrike Återvinnare, 24%

Sköter den kommunala avfallshanteringen i Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby. Förbundet leds av representanter från de fem kommunerna.
www.gastrikeatervinnare.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sandvik Utbildnings AB, 9%

Sandvikens kommun och Sandvik AB driver sedan 2002 tillsammans ett utbildningsbolag omfattande Gymnasieskola (Göranssonska Skolan) och Uppdragsutbildning. I bolaget finns även Traineeprogrammet som i sin helhet finansieras av Sandvik AB.
www.goranssonskaskolan.comlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterad:
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se