Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Arbetsordningar, bolagsordningar, reglementen och ägardirektiv

Arbetsordningar och reglementen för nämnder och styrelser beskriver vad de olika nämnderna eller styrelserna har för uppgifter och vad som ingår i uppdraget. För kommunala bolag finns i stället bolagsordningar och ägardirektiv.

Dessa dokument beslutas av Kommunfullmäktige.