Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Kommunövergripande projekt och samverkansprojekt

Infrastruktur för el-bilar och hållbar energi

Kommunstyrelseförvaltningen / kommunledningskontoret          
Projektledare: Anders Lundell
I syfte att få största effekt av ansökningar för extern finansiering till lokala investeringar för ett bättre klimat, krävs en tydlig struktur och effektiva styrsystem. Tydliga politiska direktiv för att realisera visioner, mål och handlingsplaner. Samordning av insatser skapar synergieffekter och vinster i form av minskade arbetsinsatser och ökad total nytta för samhället. Sandvikens kommunkoncern har policys och strategier för respektive bolag, kontor och förvaltningar. Vid utlysningar från Naturvårdsverket, Länsstyrelsen eller EUs fonder finns goda möjligheter att förstärka kommunala investeringar. Utredningsuppdraget skall ta fram förslag till direktiv och struktur för ansvar och samordning inom ovan.

Startdatum: 2016-11
Slutdatum: 2017-04 


CoderDojo pilot

Kommunstyrelseförvaltningen /Sandbacka Park
Projektledare: Sofia Lindström
CoderDojo är en programmeringsverkstad för alla mellan 7 och 17 år. Det började på Irland 2011, men konceptet har nu spridit sig över hela världen. Sedan mars 2015 finns en CoderDojo på Sandbacka Park. Intresset har sedan starten varit stort, och stort är också behovet av fler som väljer att utbilda sig inom IT och teknik. Med stöd av Göranssonska stiftelserna och Sandvikens kommun driver därför Sandbacka Park under ett år en förstudie med syftet att undersöka hur CoderDojons verksamhet kan utvecklas. Projektet startades i april 2016 och har som mål att:

  • fler barn och ungdomar på ett lättsamt och roligt sätt kommer i kontakt med teknik/programmering/IT
  • fler barn och ungdomar ges kunskap som stärker dem i rollen att inte bara konsumera teknik, utan även själva skapa och ställa krav på teknik, spel, appar m.m.
  • skapa samverkansformer mellan skola och näringsliv som uppmuntrar samverkan och erfarenhetsutbyte när det gäller barn och ungdomar och teknik/IT-intresse.

Startdatum: 2016-04
Slutdatum: 2017-04 

 

Från ungdomsgård till mötesplats

Kultur- och fritidsförvaltningen
Projektledare: Josefine Löfman
Projektet omfattar två delprojekt, Mötesplats Björksätra samt Mötesplats Storvik. Dessa mötesplatser riktar sig till unga från åk 6 till och med 17 år.
Projektet ska utveckla den nuvarande ungdomsgårdsverksamheten till mötesplatser där man arbetar coachande för att stödja unga individers vuxenblivande till trygga, kreativa och proaktiva samhällsinvånare med kultur och fritidsaktiviteter som verktyg. Mötesplatserna ska arbeta aktivt för integration, jämställdhet och delaktighet. I projektet ska man även öka samverkan mellan mötesplatserna, skola, bibliotek, civila samhället och organisationer.
Startdatum: 2016-09
Slutdatum: 2019-01

   

Översiktsplan

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning
Projektledare: Raul Johnson
Framtagande av översiktsplan för Sandvikens Kommun
Startdatum: 2012-01
Slutdatum: 2018-12

  

Arbetsmarknadsprojekt

Inom Sandvikens kommun pågår många projekt inom Arbetsmarknads- och trafikförvaltningen.
Se sammanställning över arbetsmarknadsprojekt: 2017-06

Sidan uppdaterad: 2018-01-03
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se